Khoáng sản
Công văn số: 8909/STNMT-TNKS Ngày 13 tháng 10 năm 2021 Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Thịnh Phát) (14/10/2021)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Thịnh Phát)

Tải Công văn số: 8909/STNMT-TNKS Tại đây

Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 8731/STNMT-VP Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Công ty TNHH Dịch vụ vận tải - TM Quang Minh) (11/10/21)
 Thông báo số: 8609/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 V/v Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành. (06/10/21)
 Thông báo số: 8608/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (06/10/21)
 Thông báo số: 8606/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản -Công ty Phúc Đường (06/10/21)
 Thông báo số: 8544/STNMT-TNKS ngày 3 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kiên Ngọc Thành (04/10/21)
 Thông báo số: 8545/STNMT-TNKS ngày 3 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH xây dựng thương mại Lộc Phúc) (04/10/21)
 Thông báo số: 8546/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú) (04/10/21)
 Thông báo số: 8547/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Tây Thành) (04/10/21)
 Thông báo số: 8488/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Túy (04/10/21)
 Thông báo số: 8487/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 V/v Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu mỏ đá vôi xã Hà Vinh- Công ty Long Sơn) (04/10/21)
 Thông báo số: 8486/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Tuyến Huế) (04/10/21)
 Thông báo số: 8484/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản -Công ty Grand Mountain (04/10/21)
 Thông báo số: 8483/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (04/10/21)
 Thông báo số: 8482/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (04/10/21)
 Công văn số: 8440/STNMT-VP Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (30/09/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT