Công nghệ - Thông tin
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá-Tăng cường đối thoại, nâng cao toàn diện hiệu quả công tác (15/10/2010)

Tài nguyên khoáng sản luôn là đề tài “nóng”, thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội hiện nay, bên cạnh đó hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai ngày càng chặt chẽ hơn... một số vấn đề phức tạp diễn ra trong thực tiễn nhưng chưa có hướng giải quyết... Những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, động viên được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..

          Tăng cường đối thoại
          Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, đặc biệt là thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đổi mới được tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử, giao tiếp với nhân dân, với doanh nghiệp có chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh đó là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường được bổ sung, lĩnh vực đất đai liên tục có những thay đổi, một số vấn đề phức tạp diễn ra trong thực tiễn, lãnh đạo Sở đã có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện chuyên môn của từng bộ phận, đặc biệt là cấp xã, sở đã biên soạn nhiều tài liệu, văn bản hướng dẫn kịp thời, thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp huyện, cấp phường xã trên địa bàn tỉnh cũng như hướng dẫn kịp thời cho UBND cấp huyện phân vùng, phân hạng đất, vị trí áp giá các loại đất trên địa bàn. Sở xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, trong đó tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành về lĩnh vực tài nguyên - môi trường là nhiệm vụ then chốt, vì vậy Sở cũng đã ký kết Quy chế phối hợp và xây dựng “Chuyên mục tài nguyên và môi trường” trên báo Thanh Hoá, Đài PTTH tỉnh... và đặc biệt là phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp, hàng năm lãnh đạo Sở còn thường xuyên tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến của các Hội, Hiệp hội, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp...Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, mọi thủ tục hành chính tại Sở được thực hiện theo quy chế “một cửa”, lồng ghép một số thủ tục có liên quan để giảm bớt thủ tục, đã rút ngắn được thời gian giải quyết. Hồ sơ, thủ tục, trình tự giải quyết, phí lệ phí được niêm yết và đặc biệt là đã thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận ý kiến phản hồi từ tổ chức, cũng như cá nhân... Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, thống kê lập danh mục các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở, theo Đề án 30 của Chính phủ, và lập danh mục 158 thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh quyết định công bố, khai trương trang Web của Sở để công khai các thủ tục hành chính của ngành, cũng như công khai các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên mạng để tổ chức và cá nhân biết và qua đó chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 Chỉ thị, 08 quyết định văn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, quản lý của chính quyền các cấp, cụ thể hoá các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp kiên quyết chấn chỉnh, xử lý kịp thời những điểm nóng trong hoạt động khai thác quặng Crômít, quặng sắt cũng như rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép...

         Về lĩnh vực quản lý biển, hải đảo, ông Vũ Đình Xinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tâm sự “Quản lý biển đảo là nhiệm vụ mới, năng lực và trình độ thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương có hạn, lực lượng mỏng, tài liệu cũng như số liệu thiếu nên địa phương còn gặp khó khăn, cần tăng cường năng lực cho các địa phương về quản lý biển đảo”.

          Nâng cao toàn diện hiệu quả công tác
Ông Vũ Đình Xinh cho rằng “Tài nguyên khoáng sản luôn là vấn đề “nóng”, đặc biệt hiện nay vấn đề này luôn được xã hội quan tâm, vì vậy chủ đề tại các buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng tới lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường, và với chúng tôi đây cũng chính là chủ đề của các cuộc giao lưu được diễn ra 3 lần trong năm”. Ông Xinh nói tiếp: Là ngành tham mưu nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc lớn, địa bàn tỉnh thì rộng, các hoạt động quản lý nhà nước của ngành lại tác động trực tiếp đến lợi ích kinh tế của mọi tổ chức và người dân, hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, do đó kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành phụ thuộc và là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp... Để làm tốt được vấn đề này cần phải luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

          Lĩnh vực đất đai, trong những năm vừa qua (2005 - 2010), Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh ra văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 69 và Nghị định 88 của Chính phủ, cũng như giúp UBND tỉnh hiểu hơn về mặt mạnh của Nghị định này. Bên cạnh đó là phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan giải quyết vướng mắc, cũng như tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia - công tác kiểm kê đất đai tại địa phương, xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đầu tư và xử lý kịp thời các dự án “treo” quy hoạch “treo”, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định... Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường năm 2010 phục vụ phát triển bền vững cũng như tiếp tục hướng dẫn cho tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh có hoạt động khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước, lập hồ sơ thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định của pháp luật... Và đặc biệt là phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị 16-CT/TU ngày 26/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kế hoạch 35/KH-UBND ngày 14/6/2010 về kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/2009/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ...

            Phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc công việc chuyên môn của ngành, phổ biến, quán triệt nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Nhà nước đến với các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động khai thác cũng như các cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, để góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hoá ngày càng phát triển bền vững./
Thanh Huyền – Nguyễn Hương (Nguồn daidoanket.vn)

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Giao ban truyền hình trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường  (16/04/10)
 Hiệu quả trong Cải cách hành chính ở Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hoá  (15/04/10)
 Ngành Tài nguyên môi trường Thanh Hóa! Một năm nhìn lại. (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Khai trương trang Website (09/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT