Thông tin Đảng bộ Sở
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/2011)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015.

       Ngày 09/9/2011, Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ sở, trưởng các đơn vị thuộc sở và 250/255 đảng viên, công chức, viên chức và lao động thuộc 15 đơn vị. Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đình Xinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt và triển khai các nội cơ bản của Nghị Quyết số 02-NQ/TU, triển khai thực các nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến lĩnh vực của Nghành, xác định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm của từng chi bộ và đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; Hội nghị đã triển khai Kế hoạch hành động số 66-KH/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
         Tổng kết Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Vũ Đình Xinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, công việc, phân công lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chủ động phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện về trực Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.
Nội dung toàn văn Kế hoạch hành động của Sở

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 08 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 12 năm 2010 (12/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 12 năm 2010 (11/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 7 tháng 12 năm 2010 (08/12/10)
 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng (16/11/10)
 Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/11/10)
 Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (24/08/10)
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XI (22/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT