Khoáng sản
Thông báo số: 129/TB-STNMT Ngày 10/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha) (12/04/2024)

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha)

Thông báo số: 129 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 128/TB-STNMT Ngày 10/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,1 ha) (12/04/24)
 Thông báo số: 126/TB-STNMT Ngày 09/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,0 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 124/TB-STNMT Ngày 09/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,27 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 125/TB-STNMT Ngày 09/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 123/TB-STNMT Ngày 09/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,56 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 122/TB-STNMT Ngày 09/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 119/TB-STNMT Ngày 08/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 21,6 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 118/TB-STNMT Ngày 08/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 117/TB-STNMT Ngày 08/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 21,6 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 116/TB-STNMT Ngày 08/4/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 20,0 ha). (12/04/24)
 Thông báo số: 105/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 21,6 ha (02/04/24)
 Thông báo số: 104/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,27 ha (02/04/24)
 Thông báo số: 106/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,0 ha (02/04/24)
 Thông báo số: 108/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha (02/04/24)
 Thông báo số: 107/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,56 ha (02/04/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT