Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 278/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Kim Vương, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (24/08/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Kim Vương, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tải Thông báo số: 278/TB-VPĐKĐĐ Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 276/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Út, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Quyết định số: 514/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Xuân, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 510/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Toai, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 511/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Viên Thị Nhưng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 503/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mai Đình Trúng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 504/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Út, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 505/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Lường Nhiệm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Thông báo số: 273/TB-VPĐKĐĐ ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mai Đình Trúng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phòng (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 272/TB-VPĐKĐĐ hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Toai, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 270/TB-VPĐKĐĐ ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Lường Nhiệm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 265/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Viên Thị Nhưng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 264/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chí và bà Hoàng Thị Nguyệt, địa chỉ thửa đất: Thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 261/TB-VPĐKĐĐ ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Nghi, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 258/TB-VPĐKĐĐ ngày 15/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Ga, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 253/TB-VPĐKĐĐ ngày 11/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Mậu Chỉnh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (16/08/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT