Danh sách công khai
Công văn số: 1340/STNMT-VP Ngày 07/02/2024 Tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai (21/02/2024)

Tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai

Tải Công văn số: 1340 Tại đây

Xem chi tiết Biểu 01 Tại đây

Xem chi tiết Biểu 02 Tại đây

Nguồn tin: Sở tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 98/QĐ-STNMT Ngày 05 tháng 02 năm 2024 Phê duyệt mức nộp Ngân sách Nhà nước, trích chuyển các đơn vị và để lại cơ quan Sở tháng 01/2024 đối với các loại phí, lệ phí theo quy định. (19/02/24)
 Công văn số: 458/STNMT-VP Ngày 15/01/2024 Triển khai nội dung tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ. (19/01/24)
 Thông báo số: 31/TTPTQĐ-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (16/01/24)
 Thông báo số: 22/TTPTQĐ-KHTC ngày 15 tháng 01 năm 2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (16/01/24)
 Thông báo số: 04/TB-STNMT ngày 03 tháng 01 năm 2024 Thông tin công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được năm 2023 (15/01/24)
 Thông báo số: 04/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Quyết định số: 1007/QĐ-STNMT Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (05/01/24)
 Quyết định số: 692/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2023 Quyết định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Khu đất TMDV tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) (30/08/23)
 Công văn số: 7798/STNMT-VP Ngày 24/08/2023 triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 (24/08/23)
 Công văn số: 7796/STNMT-VP Ngày 24/08/2023 Triển khai Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023. (24/08/23)
 Thông báo số: 187/TB-STNMT Ngày 17/8/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Mặt bằng quy hoạch số 934/UBND-QLĐT, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (18/08/23)
 Thông báo số: 186/TB-STNMT Ngày 16/8/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (18/08/23)
 Thông báo số: 145/TB-HĐTDVC Ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (22/07/23)
 Thông báo số: 144/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03 tháng 7 năm 2023 Đính chính bổ sung thông tin trong tuyển dụng viên chức đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (03/07/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT