Thông tin Đảng bộ Sở
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. (05/06/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-CĐ ngày 25/7/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 49/KH-CĐ ngày 08/01/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, BTV Công đoàn Viên chức tỉnh, ngày 27/5/2023, BCH Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Lê Sỹ Nghiêm –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể thuộc Sở; Các đồng chí BCH Công đoàn Sở Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2023 và 150 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.

     Đại hội đã thông qua Báo cáo của BCH Công đoàn Sở khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Sở khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2023.

     Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của công đoàn cấp trên hoạt động của Công đoàn Sở TN&MT đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, công đoàn Sở TN&MT đã nổ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra; thực hiện tốt mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBCCVCLĐ. BCH công đoàn đã đoàn kết, nhiệt tình, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động. Hoạt động công đoàn đã bám sát vào Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

     Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa…; thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở; hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà CĐCS Sở TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Sở khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 13 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCHCĐ Sở đã bầu 03 đồng chí UVBTV gồm: Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn; Đồng chí Đào Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó Chủ tịch Công đoàn; Đồng chí Nguyễn Đình Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn. Đại hội bầu 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

     Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội XIV với chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí, Lương Thị Huyền – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

BCH Công đoàn Sở khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ta mắt Đại hội

Tác giả: Trọng Tùng - Trung tâm Công nghệ Thông tin
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 88/KH-CĐS Ngày 16/11/2023 Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (21/11/23)
 Công văn số: 121/ĐU-STNMT Ngày 07/8/2023 Triển khai V/v kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở (17/08/23)
 Công văn số: 118/ĐU - STNMT Ngày 21/7/2023 Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. (21/07/23)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 (20/01/23)
 Quyết định số: 03/QĐ-ĐU Ngày 04/01/2023 Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ trực thuộc năm 2022 (05/01/23)
 Quyết định số: 03/QĐ-ĐU Ngày 04/01/2023 Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ trực thuộc năm 2022 (05/01/23)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. (30/11/22)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới Quý III năm 2022 (30/09/22)
 Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (29/07/22)
 Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Đoàn Mỏ- Địa chất Thanh Hóa (29/07/22)
 Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (26/07/22)
 ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ VI – NHIỆM KỲ 2022-2025 (25/07/22)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/07/22)
 Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội điểm (19/07/22)
 Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (19/07/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT