Công khai Thông báo đấu thầu RSS 
Thông báo số: 223/TB-TTDVĐG Ngày 26/4/2024 Thông báo đấu giá quyền khai thác Khoáng sản (giả định: Hình thức đấu giá Trực tuyến)

Thông báo đấu giá quyền khai thác Khoáng sản (giả định: Hình thức đấu giá Trực tuyến) 


Công văn số: 3450/STNMT-VP Ngày 22/4/2024 Thông báo công khai về đấu giá tài sản đối với các mỏ khoáng sản

Thông báo công khai về đấu giá tài sản đối với các mỏ khoáng sản 


Thông báo số: 191/TB-TTDVĐG Ngày 12/4/2024 Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản 


Thông báo số: 199/TB-TTDVĐG Ngày 12/4/2024 Thông báo đấu giá tài sản Mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định (10,0 ha).

Thông báo đấu giá tài sản Mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định (10,0 ha). 


Thông báo số: 173/TB-TTDVĐG Ngày 05/4/2024 Thông báo đấu giá Quyền khai thác khoáng sản (giả định)

Thông báo đấu giá Quyền khai thác khoáng sản (giả định) 


 Thông báo số: 2814/STNMT-VP ngày 02 tháng 04 năm 2024 Thông báo công khai về đấu giá tài sản đối với các mỏ khoáng sản
 Thông báo số: 39/TB-TTDVĐG ngày 29 tháng 01 năm 2024 Thông báo đấu giá Tài sản
 Thông báo số: 32/TTPTQĐ-KHTC Ngày 16/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi Trường.
 Thông báo số: 31/TTPTQĐ-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Thông báo số: 22/TTPTQĐ-KHTC ngày 15 tháng 01 năm 2024 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Thông báo số: 04/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản
 Thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT