Huyện Thạch Thành
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành 2009 - 2010 (15/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn, mặt khác các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thạch Thành đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2003 - 2010 và được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Những năm qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, khai thác có hiệu quả quỹ đất đai hiện có trên địa bàn toàn huyện những năm qua. Hiện nay các quan điểm định hướng và một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và Luật Đất đai năm 2003 quy định; trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 18/6/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Quyết định 253/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng miền Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVI có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế mang tính đột phá. Do vậy, một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển xuất hiện chưa  được đề cập đến, đã làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất. Do vậy điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là công việc cần thiết phải tiến hành.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Hệ thống biểu.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT