Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Sơn, xã Tiến Lộc (giai đoạn 1)".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Sơn, xã Tiến Lộc (giai đoạn 1)". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Piêng Lý thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Piêng Lý thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Ta Pá Á, thôn Đốc, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Ta Pá Á, thôn Đốc, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Tá Chấng thôn Lác, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Tá Chấng thôn Lác, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước". 


 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Ta Ná Càng thôn Nang, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hà Châu, huyện Hà Trung".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất sợi dệt và tinh bột chuối Musa Pacta, tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình tại khu vực thực hiện dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dân cư, tái định cư Đồn Trại 2, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và tái định cư thôn Cự Thịnh, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thật mặt bằng Điểm dân cư thôn Thanh Sơn đi Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thật mặt bằng Khu dân cư thôn Phú Phương 1 xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT