Công khai tham vấn cộng đồng
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (07/03/2023)

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy may xuất khẩu S&H Vina tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa kèm theo công văn số 06/CVMT-SH ngày 23/02/2023 của Công ty TNHH S&H VINA.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định:
“4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các nội dung sau:
a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy may xuất khẩu S&H Vina tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa kèm theo công văn số 06/CVMT-SH ngày 23/02/2023 của Công ty TNHH S&H VINA.

Nội dung báo cáo xem chi tiết Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (06/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa (Khu đô thị Aqua City Hoằng Hóa), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”. (06/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Tân Thọ và Xuân Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)”. (03/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy may xuất khẩu Thiên Nam Thanh Hóa tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (03/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (03/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”. (28/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)”. (28/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Sửa chữa kênh Nam trạm bơm Hoằng Khánh đoạn Km1+00 + Km4+00 và Km18+494 + Km20+314 (Đoạn K1+802 + K3+252)”. (27/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng tuyến đường gom, hàng rào ngăn cách để từng bước xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn huyện Hà Trung; Hạng mục: Đoạn 1 từ Km146+ 425 đến Km146+890, chiều dài L=465m, Đoạn 2 từ Km149+ 205 đến Km149+ 400, chiều dài L=195m”. (24/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư phía đông QL10 (đợt 2) xã Nga Trung, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Đường giao thông, rãnh thoát nước, hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy”. (23/02/23)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (23/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cầu Thọ Diên qua sông Chu nối Quốc lộ 47C với đường tỉnh 506B, huyện Thọ Xuân”. (21/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn Xuân Tín - Trường Xuân, huyện Thọ Xuân”. (21/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Tuyến đường số 7 đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1)”. (21/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Tuyến đường số 8 đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân”. (21/02/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT