Tin tức & sự kiện
Nghị quyết số: 13/NQ-CP ngày 29/12/2022 Ban hành Chương chình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (23/02/2023)

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tải Nghị quyết số: 13/NQ-CP Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông tư số: 25/2022/TT-BNNPTNT Ngày 30/12/2022 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (21/02/23)
 Thông tư số: 01/2023/TT-BTP Ngày 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (21/02/23)
 Nghị quyết số: 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân (20/02/23)
 Quyết định số: 16/QĐ-TTCNTT Ngày 16/2/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin. (16/02/23)
 Quyết định số: 18/QĐ-ĐĐBĐ Ngày 16/2/2023 Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn đo đạc Bản đồ và Quy hoạc năm 2022. (16/02/23)
 Thông tư số 10/2022/TT-BNV Ngày 19/12/2022 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu. (16/02/23)
 Quyết định số: 3979/QĐ-BTNMT Ngày 30/12/2022 Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (08/02/23)
 Công văn số: 700/STNMT-PC Ngày 04/02/2023 Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Xuân Quý Mão. (07/02/23)
 Công văn số: 287/STNMT-VP Ngày 12/01/2023 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2030” (30/01/23)
 Công văn số: 404/STNMT-VP Ngày 17/01/2023 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. (30/01/23)
 Công văn số: 340/STNMT-VP Ngày 15/01/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ (30/01/23)
 Thông tư số: 17/2022/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam. (16/01/23)
 Công văn số: 13/STNMT-VP Ngày 03/01/2023 Triển khai các Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. (04/01/23)
 Thông tư số:11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (19/12/22)
 Công văn số: 10535/STNMT-VP Ngày 30/11/2022 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (01/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT