Tin tức & sự kiện
Công văn số: 700/STNMT-PC Ngày 04/02/2023 Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Xuân Quý Mão. (07/02/2023)

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Xuân Quý Mão.

Luật dầu khí Tại đây
Luật phòng chống bạo lực gia đình Tại đây
Luật Thanh Tra Tại đây
Luật phòng chống rửa tiền Tại đây
Luật sửa đổi Tần số vô tuyến điện Tại đây
Luật thực hiện dân chủ Cơ sở Tại đây

Nghị quyết Nội quy kỳ họp Quốc hội Tại đây
Nghị quyết kế hoạch PT-KT-XH Tại đây
Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước Tại đây
Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh Tại đây
Nghị quyết chính sách pháp luật tiết kiệm chống lãng phí Tại đây
Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ôtô Tại đây
Nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước Tại đây
Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Tại đây
Nghị quyết bầu tổng Kiểm toán nhà nước Tại đây
Nghị quyết bầu Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng GTVT Tại đây
Nghị quyết hoạt động chất vấn kỳ họp thứ 4 Tại đây
Nghị quyết kỳ họp thứ 4 QH khóa XV Tại đây
Nghị quyết Chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 287/STNMT-VP Ngày 12/01/2023 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2030” (30/01/23)
 Công văn số: 404/STNMT-VP Ngày 17/01/2023 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. (30/01/23)
 Công văn số: 340/STNMT-VP Ngày 15/01/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ (30/01/23)
 Thông tư số: 17/2022/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam. (16/01/23)
 Công văn số: 13/STNMT-VP Ngày 03/01/2023 Triển khai các Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. (04/01/23)
 Thông tư số:11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (19/12/22)
 Công văn số: 10535/STNMT-VP Ngày 30/11/2022 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (01/12/22)
 Công văn số: 10531/STNMT-VP Ngày 30/11/2022 triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022. (01/12/22)
 Công văn số: 9704/STNMT-VP Ngày 02/11/2022 Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TTBTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. (07/11/22)
 Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. (28/10/22)
 Nghị định số: 83/2017/NĐ-CP Ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. (28/10/22)
 Quyết định số: 708/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 10 năm 2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (21/10/22)
 Công văn số: 8695/STNMT-KHCN ngày 03 tháng 10 năm 2022 Tổng hợp đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ thành lập hội đồng đánh giá, công nhận kết quả đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cở sở năm 2022 (05/10/22)
 Thông tư số: 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (26/09/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (10/09/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT