Tin tức & sự kiện
Công văn số: 13/STNMT-VP Ngày 03/01/2023 Triển khai các Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. (04/01/2023)

Triển khai các Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tải Công văn số: 13/STNMT-VP Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông tư số:11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (19/12/22)
 Công văn số: 10535/STNMT-VP Ngày 30/11/2022 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (01/12/22)
 Công văn số: 10531/STNMT-VP Ngày 30/11/2022 triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022. (01/12/22)
 Công văn số: 9704/STNMT-VP Ngày 02/11/2022 Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TTBTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. (07/11/22)
 Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. (28/10/22)
 Nghị định số: 83/2017/NĐ-CP Ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. (28/10/22)
 Quyết định số: 708/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 10 năm 2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (21/10/22)
 Công văn số: 8695/STNMT-KHCN ngày 03 tháng 10 năm 2022 Tổng hợp đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ thành lập hội đồng đánh giá, công nhận kết quả đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cở sở năm 2022 (05/10/22)
 Thông tư số: 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (26/09/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (10/09/22)
 Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (24/08/22)
 Quyết định Số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (24/08/22)
 Thông tư số:10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (23/08/22)
 Triển khai, giải đáp các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (08/08/22)
 Xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và là 1 trong 3 huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh (05/08/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT