Tin tức & sự kiện
Nghị định số: 83/2017/NĐ-CP Ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. (31/10/2022)

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Tải Nghị định số: 83/2017/NĐ-CP Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 708/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 10 năm 2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (21/10/22)
 Công văn số: 8695/STNMT-KHCN ngày 03 tháng 10 năm 2022 Tổng hợp đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ thành lập hội đồng đánh giá, công nhận kết quả đề tài/sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cở sở năm 2022 (05/10/22)
 Thông tư số: 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (26/09/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (10/09/22)
 Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (24/08/22)
 Quyết định Số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (24/08/22)
 Thông tư số:10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (23/08/22)
 Triển khai, giải đáp các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (08/08/22)
 Xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và là 1 trong 3 huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh (05/08/22)
 Triển khai việc thực hiện Thông tư số: 124/2021-TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” (30/07/22)
 Thông tư số: 11/2022/TT-BGTVT Ngày 29/6/2022 Triển khai thông tư số 11 của Bộ Giao thông vận tải (19/07/22)
 Nghị quyết số: 61/2022/QH15 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 61 của Quốc hội (19/07/22)
 Nghị định số: 44/2022/NĐ-CP Ngày 29/6/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 44 của Chính phủ (19/07/22)
 Thông tư số: 07/TT-BKHCN Ngày 07 tháng 7 năm 2022 thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (19/07/22)
 Thông tư số: 05/2022/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia (05/07/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT