Tin tức & sự kiện
Triển khai, giải đáp các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (08/08/2022)

Sáng 6-8, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tổ chức hội nghị trực tuyến với 27 huyện, thị xã, thành phố triển khai Kết luận số 251/KL-HĐND, ngày 2-6-2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kết luận 251) và Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 18-7-2022 của UBND tỉnh thực hiện kết luận số 251/KL-HĐND (gọi tắt là Kế hoạch 182).

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị.

     Tại hội nghị, đồng chí Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày Kết luận 251 và Kế hoạch 182.

     Theo Kết luận 251, việc GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong những năm qua đã từng bước đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và gặp những khó khăn, vướng mắc…

Đồng chí Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Kết luận số 215
của HĐND tỉnh và Kế hoạch 182 của UBND tỉnh.

      Từ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra tại phiên giải trình về tình hình cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở vả tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01-01-2019 đến ngày 31-12-2021 (tổ chức ngày 30-5-2022), Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó cần tập trung triển khai một số nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để Nhân dân nhận thức được quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong cấp GCNQSDĐ; thống kê cụ thể các trường hợp còn tồn đọng, làm rõ tiến độ, lộ trình thời gian giải quyết, báo cáo Thường trực HĐND trước ngày 30-7-2022.

     Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 để tổ chức thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

     Chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Quản lý đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng, để xảy ra sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ; quan tâm giải quyết các tranh chấp, tố cáo, kiến nghị về vấn đề đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định...

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT và đồng chí Phùng Đình Ảnh,
Phó Giám đốc Sở TN&MT điều hành phiên thảo luận.

 

     Thực hiện Kết luận 215, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 182 triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thường trực HĐND, trong đó yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc.

     Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến thảo luận của đại diện 27 huyện, thị xã, thành phố về những tồn tại, khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, cụ thể: Một số quy định còn chưa phù hợp; người dân chưa chủ động kê khai đăng ký đất đai, nguồn gốc đất vi phạm, các thửa đất tranh chấp hoặc vừa được quy hoạch; vướng mắc do cấp đất trái thẩm quyền, vướng mắc trong xử lý nghĩa vụ tài chính; một số xã, phường chưa có bản đồ địa chính, công tác trích đo địa chính; thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp không phù hợp với hiện trạng thửa đất do quá trình biến động thửa đất không được cập nhật, chỉnh lý biến động gây khó khăn trong quá trình thẩm định, xử lý hồ sơ khi người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai; quy định về điều kiện tách thửa đất, đặc biệt là đất nông nghiệp...

     Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các địa phương, đại diện Sở TN&MT đã tiếp thu và giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác Sở sẽ tổng hợp và có văn bản trả lời sớm nhất.

Nguồn tin: Baothanhhoa.vn
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Xây dựng Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và là 1 trong 3 huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh (05/08/22)
 Triển khai việc thực hiện Thông tư số: 124/2021-TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” (30/07/22)
 Thông tư số: 11/2022/TT-BGTVT Ngày 29/6/2022 Triển khai thông tư số 11 của Bộ Giao thông vận tải (19/07/22)
 Nghị quyết số: 61/2022/QH15 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 61 của Quốc hội (19/07/22)
 Nghị định số: 44/2022/NĐ-CP Ngày 29/6/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 44 của Chính phủ (19/07/22)
 Thông tư số: 07/TT-BKHCN Ngày 07 tháng 7 năm 2022 thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (19/07/22)
 Thông tư số: 05/2022/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia (05/07/22)
 Thông tư số: 05/TT-BKHCN Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp. (05/07/22)
 Quyết định số: 1034/QĐ-BKHCN Ngày 20 tháng 6 năm 2022 Phê duyệt chương trình khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển" , Mã số: KC.09/21-30. (05/07/22)
 Quyết định số: 1033/QĐ-BKHCN Ngày 20 tháng 6 năm 2022 Phê duyệt chương trình khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" , Mã số: KC.08/21-30. (05/07/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (29/06/22)
 Công văn số: 5164/STNMT-VP ngày 19 tháng 06 năm 2022 cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy (27/06/22)
 Công văn số: 5016/STNMT-VP ngày 14 tháng 06 năm 2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (17/06/22)
 Đồng chí Mai Nhữ Thắng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá (02/06/22)
 Quyết định số: 1846/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 5 năm 2022 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (01/06/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT