Tin tức & sự kiện
Thông tư số: 05/TT-BKHCN Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp. (05/07/2022)

Hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp.

Tải Thông tư số: 05/TT-BKHCN Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 1034/QĐ-BKHCN Ngày 20 tháng 6 năm 2022 Phê duyệt chương trình khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển" , Mã số: KC.09/21-30. (05/07/22)
 Quyết định số: 1033/QĐ-BKHCN Ngày 20 tháng 6 năm 2022 Phê duyệt chương trình khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" , Mã số: KC.08/21-30. (05/07/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (29/06/22)
 Công văn số: 5164/STNMT-VP ngày 19 tháng 06 năm 2022 cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy (27/06/22)
 Công văn số: 5016/STNMT-VP ngày 14 tháng 06 năm 2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (17/06/22)
 Đồng chí Mai Nhữ Thắng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá (02/06/22)
 Quyết định số: 1846/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 5 năm 2022 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (01/06/22)
 Công văn số: 3192/STNMT-VP ngày 21 tháng 04 năm 2022 Công bố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường so với quy định. (25/04/22)
 Công văn số: 2171/STNMT-VP Ngày 21 tháng 03 năm 2022 triển khai thực hiện các Thông tư hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022. (07/04/22)
 Công văn số: 977/STNMT-VP Ngày 10 tháng 02 năm 2022 thực hiện Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. (16/02/22)
 Công văn số: 973/STNMT-VP Ngày 10 tháng 02 năm 2022 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2022. (16/02/22)
 Công văn số: 941/STNMT-VP Ngày 09 tháng 02 năm 2022 Tăng cường tuyên truyền, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (16/02/22)
 Công văn số: 781/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 đôn đốc thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2022 và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (08/02/22)
 Công văn số: 770/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. (08/02/22)
 Công văn số: 773/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 thực hiện Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo nổ; Danh mục pháo hoa, pháo nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ. (08/02/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT