Tin tức & sự kiện
Công văn số: 977/STNMT-VP Ngày 10 tháng 02 năm 2022 thực hiện Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. (16/02/2022)

thực hiện Kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Tải Công văn số: 977/STNMT-VP Tại đây

Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 973/STNMT-VP Ngày 10 tháng 02 năm 2022 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2022. (16/02/22)
 Công văn số: 941/STNMT-VP Ngày 09 tháng 02 năm 2022 Tăng cường tuyên truyền, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (16/02/22)
 Công văn số: 781/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 đôn đốc thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2022 và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (08/02/22)
 Công văn số: 770/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. (08/02/22)
 Công văn số: 773/STNMT-VP Ngày 26 tháng 01 năm 2022 thực hiện Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo nổ; Danh mục pháo hoa, pháo nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ. (08/02/22)
 Quyết định số: 148/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2022 Ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2022 (08/02/22)
 Quyết định số: 367QĐ-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2022 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021 (25/01/22)
 Quyết định số: 315QĐ-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2022 Phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công do Sở Tài chính Thanh Hóa thẩm tra quyết toán. (25/01/22)
 Quyết định số: 292/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 01 năm 2022 Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (25/01/22)
 Công văn số: 327/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 13 tháng 01 năm 2022 triển khai Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. (17/01/22)
 Công văn số: 281/STNMT-TTr Ngày 12 tháng 01 năm 2022 Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (17/01/22)
 Công văn số: 218/STNMT-VP Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Giao tham mưu phối hợp thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (17/01/22)
 Công văn số: 52/STTTT-CNTT Ngày 10 tháng 01 năm 2022 triển khai Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (17/01/22)
 Công văn số: 192/STNMT-VP Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (17/01/22)
 Công văn số: 29/STNMT - QLĐĐ Ngày 05 tháng 01 năm 2022 Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc. (17/01/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT