Khoáng sản
Thông báo số: 215/TB-STNMT Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (18/10/2021)

Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tải Thông báo số: 215/TB-STNMT Tại đây

Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 8910/STNMT-TNKS Ngày 13 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (Công ty TNHH Xuân Đáng)  (14/10/21)
 Công văn số: 8909/STNMT-TNKS Ngày 13 tháng 10 năm 2021 Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Thịnh Phát) (14/10/21)
 Công văn số: 8731/STNMT-VP Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Công ty TNHH Dịch vụ vận tải - TM Quang Minh) (11/10/21)
 Thông báo số: 8609/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 V/v Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành. (06/10/21)
 Thông báo số: 8608/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (06/10/21)
 Thông báo số: 8606/STNMT-TNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản -Công ty Phúc Đường (06/10/21)
 Thông báo số: 8544/STNMT-TNKS ngày 3 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kiên Ngọc Thành (04/10/21)
 Thông báo số: 8545/STNMT-TNKS ngày 3 tháng 10 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH xây dựng thương mại Lộc Phúc) (04/10/21)
 Thông báo số: 8546/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú) (04/10/21)
 Thông báo số: 8547/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Tây Thành) (04/10/21)
 Thông báo số: 8488/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Túy (04/10/21)
 Thông báo số: 8487/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 V/v Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu mỏ đá vôi xã Hà Vinh- Công ty Long Sơn) (04/10/21)
 Thông báo số: 8486/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Tuyến Huế) (04/10/21)
 Thông báo số: 8484/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản -Công ty Grand Mountain (04/10/21)
 Thông báo số: 8483/STNMT-TNKS ngày 30 tháng 9 năm 2021 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (04/10/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT