Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 424/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 10/6/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Lê Văn Chuyên và bà Nguyễn Thị Xoan, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (10/06/2024)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Lê Văn Chuyên và bà Nguyễn Thị Xoan, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số: 424 Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 423/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 10/6/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Nguyễn Trọng Thạo và bà Lê Thị Thanh, địa chỉ thửa đất: Thôn Bích Động, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (10/06/24)
 Quyết định số: 803/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho có số phát hành R 026461 cho ông Trương Anh Tuấn địa chỉ thửa đất tại: Thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá (10/06/24)
 Quyết định số: 85/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Sơn địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (10/06/24)
 Quyết định số: 83/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Chính địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (10/06/24)
 Quyết định số: 82/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (10/06/24)
 Quyết định số: 81/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vận địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (10/06/24)
 Quyết định số: 88/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hiên địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (06/06/24)
 Quyết định số: 87/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Lọc địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (06/06/24)
 Quyết định số: 86/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thoan địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (06/06/24)
 Thông báo số: 28/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 30/5/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Bà Trần Thị Nhạ, địa chỉ thửa đất: Thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (04/06/24)
 Quyết định số: 394/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 30/5/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Bích địa chỉ thửa đất: Thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (04/06/24)
 Quyết định số: 399/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 01/6/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Văn Thấn và bà Trịnh Thị Ngân, địa chỉ thửa đất: Thôn Kênh Thôn, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (04/06/24)
 Quyết định số: 14/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 29/5/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Nhạ, địa chỉ thửa đất: Thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa (29/05/24)
 Quyết định số: 51/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 28/5/2024 Hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0224283 đã cấp cho bà Đặng Thị Kết, địa chỉ thửa đất: Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (29/05/24)
 Công văn số: 142/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 25/5/2024 Thông báo trường hợp mất giấy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành DA166638 của ông Nguyễn Xuân Thu và bà Hà Thị Thu Hường, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (27/05/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT