Thông tin Kế hoạch
Kế hoạch số: 43/KH-STNMT Ngày 08/7/2024 Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 (09/07/2024)

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Kế hoạch số: 43 Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 39/KH-STNMT Ngày 04/6/2024 Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai số 31/2024/QH15 cấp tỉnh (10/06/24)
 Kế hoạch số: 38/KH-STNMT Ngày 29/5/2024 Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đảo Nẹ (04/06/24)
 Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Ngày 29/5/2024 Kế hoạch thực hiện Trọng tâm công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 (29/05/24)
 Công văn số: 93/CV-ĐUS Ngày 22 tháng 5 năm 2024 Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025. (27/05/24)
 Kế hoạch số: 30/KH-UBND Ngày 04/4/2023 Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (12/04/24)
 Kế hoạch số: 88/KH-UBND Ngày 04/4/2023 Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (12/04/24)
 Kế hoạch số: 33/KH-SKHCN Ngày 05/4/2023 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  (12/04/24)
 Kế hoạch số: 195/KH-TU Ngày 29/3/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cấp giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (08/04/24)
 Kế hoạch số: 85/KH-UBND Ngày 01/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (08/04/24)
 Kế hoạch số: 27/KH-STNMT Ngày 22/03/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. (25/03/24)
 Kế hoạch số: 25/KH-STNMT Ngày 13/03/2024 Tuyên truyền, Truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024. (14/03/24)
 Kế hoạch số: 91/KH-ĐUK Ngày 28/02/2024 Kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2024 (11/03/24)
 Kế hoạch số: 17/KH-STNMT Ngày 19/02/2024 Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 (26/02/24)
 Kế hoạch số: 14/KH-STNMT Ngày 05/02/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024 (19/02/24)
 Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (01/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT