Khoáng sản
Thông báo số: 198/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,0 ha). (09/07/2024)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,0 ha).

Thông báo số: 198 Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 197/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 19,6 ha). (09/07/24)
 Thông báo số: 196/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). (09/07/24)
 Thông báo số: 184/TB-STNMT Ngày 26/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 8,8 ha (01/07/24)
 Thông báo số: 182/TB-STNMT Ngày 24/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 7,0 ha). (27/06/24)
 Thông báo số: 181/TB-STNMT Ngày 24/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha (27/06/24)
 Thông báo số: 179/TB-STNMT Ngày 24/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 3,3 ha). (27/06/24)
 Thông báo số: 180/TB-STNMT Ngày 24/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 4,0 ha (27/06/24)
 Thông báo số: 178/TB-STNMT Ngày 24/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 7,26 ha). (27/06/24)
 Thông báo số: 177/TB-STNMT Ngày 20/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 19,6 ha (21/06/24)
 Thông báo số: 173/TB-STNMT Ngày 17/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 1,18 ha) (21/06/24)
 Thông báo số: 176/TB-STNMT Ngày 20/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,1671 ha). (21/06/24)
 Thông báo số: 175/TB-STNMT Ngày 20/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,1108 ha). (21/06/24)
 Thông báo số: 174/TB-STNMT Ngày 20/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,45 ha). (21/06/24)
 Thông báo số: 169/TB-STNMT Ngày 03/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,26 ha) (04/06/24)
 Thông báo số: 164/TB-STNMT Ngày 22/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha (24/05/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT