Khoáng sản
Thông báo số: 158/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). (13/05/2024)

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha).

Thông báo số: 158 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 156/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha). (13/05/24)
 Thông báo số: 155/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,0 ha). (13/05/24)
 Thông báo số: 154/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,1 ha). (13/05/24)
 Thông báo số: 153/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 7,0 ha). (13/05/24)
 Thông báo số: 152/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 8,6 ha). (13/05/24)
 Thông báo số: 151/TB-STNMT Ngày 07/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,1671 ha (10/05/24)
 Thông báo số: 150/TB-STNMT Ngày 03/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,45 ha (07/05/24)
 Thông báo số: 148/TB-STNMT Ngày 06/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,1108 ha (07/05/24)
 Thông báo số: 139/TB-STNMT Ngày 17/4/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha (25/04/24)
 Thông báo số: 136/TB-STNMT Ngày 17/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,0 ha (22/04/24)
 Thông báo số: 137/TB-STNMT Ngày 17/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,5 ha (22/04/24)
 Thông báo số: 134/TB-STNMT Ngày 16/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,0 ha) (17/04/24)
 Thông báo số: 130/TB-STNMT Ngày 10/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 8,6 ha (12/04/24)
 Thông báo số: 129/TB-STNMT Ngày 10/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha) (12/04/24)
 Thông báo số: 128/TB-STNMT Ngày 10/4/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,1 ha) (12/04/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT