Đất đai
Thành lập Tổ Chuyên gia: Bước quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Thanh Hóa (15/05/2024)

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (UBND) về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa (Đề án 69), ngày 10/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe giới thiệu các hệ thống phần mềm thông tin đất đai.

     Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo, chuyên gia các doanh nghiệp giới thiệu phần mềm hệ thống thông tin đất đai.

     Hội nghị đã được nghe các doanh nghiệp trình bày về những tính năng của hệ thống phần mềm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo hình thức trình chiếu slide và phần mềm. Cụ thể:

     - Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM: Giới thiệu về giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu đất đai – Viland;

     - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Giới thiệu hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS);

     - Viễn thông Thanh Hóa - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Giới thiệu hệ thống thông tin đất đai VNPT iLis.

     Trong đó gồm: hạ tầng dịch vụ, công nghệ lõi, các phân hệ của phần mềm,… các phần mềm này đều đảm bảo đáp ứng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên môi trường và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

     Những nội dung được triển khai tại Hội nghị cũng là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo UBND đề xuất phương án lựa chọn phần mềm và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hoá theo Đề án 69. Trải qua ba phiên họp giới thiệu giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu đất đai cùng những đặc điểm nổi bật và lợi ích mà các phần mềm mang lại, các doanh nghiệp đã nêu rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai đối với công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

     Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống, có thể phát sinh những thách thức và khó khăn, như: Vấn đề về bảo mật thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, tính tương thích với các hệ thống thông tin hiện có, và đặc biệt là việc đảm bảo tính liên tục, ổn định của hệ thống.

     Sau khi nghe giới thiệu từ các doanh nghiệp; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, yêu cầu thành lập Tổ Chuyên gia gồm những thành viên có kinh nghiệm cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đất đai để cùng nghiên cứu, rà soát, đánh giá và chắt lọc những tiêu chí cần thiết cho hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Sở phù hợp với Đề án 69 của tỉnh đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý đất đai, đặc biệt trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của tỉnh Thanh Hóa./.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Đồng chí Lế Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở - Chủ trì hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Nguồn tin: Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 317/QĐ-STNMT ngày 11/5/2024 Về việc giao soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (16/05/24)
 Quyết định số: 1342/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá  (12/04/24)
 Công văn số: 1698/STNMT-PC Ngày 28 tháng 02 năm 2024 Phối hợp phổ biến, tuyên truyền và triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 (CV 2212). (14/03/24)
 Công văn số: 9904/STNMT-VP Ngày 24 tháng 10 năm 2023 Triển khai Kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh. (30/10/23)
 Thông báo số: 213/TB-STNMT ngày 09/10/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Đông Nam thuộc Khu đô thị Đông Phát tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (10/10/23)
 Thông báo số: 212/TB-STNMT ngày 09/10/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn (10/10/23)
 Quyết định số: 686/QĐ-STNMT ngày 22/8/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/08/23)
 Quyết định số: 685/QĐ-STNMT ngày 22/8/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/08/23)
 Công văn số: 11966/UBND-NN ngày 17/8/2023 Của UBND tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (18/08/23)
 Quyết định số: 661/QĐ-STNMT ngày 10/8/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (14/08/23)
 Quyết định số: 660/QĐ-STNMT ngày 10/8/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở (14/08/23)
 Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri Sở Tài nguyên và Môi trường theo chuyên đề về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (22/05/23)
 Quyết định số: 728/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục: “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)”. (31/10/22)
 Quyết định số: 580/QĐ-VP ngày 07/09/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. (09/09/22)
 Quyết định số: 584/STNMT-VP ngày 07/09/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (09/09/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT