Các phòng TN&MT
Điện thoại - Email của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (28/01/2010)

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, VP ĐKQSD ĐẤT CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

STT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐT CƠ QUAN

EMAIL

1

 TP Thanh Hóa

 

 Trưởng phòng

 Lê Minh Tuấn

 0913.387.050

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trần Văn Xuân

 0948.106.789

 0983.595.336

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Hùng Anh

 0982.257.088

 

 anhlhvtb@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lưu Ngọc Nhuệ

 0912.228.747

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Đỗ Chính

 0904.165.789

   

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Chí Lợi

 

 

 

2

 TX Bỉm Sơn

 

 Trưởng phòng

 Dương Văn Đông

 0848.888.109

 02373.825.979

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Xuân Cường

 0972.163.366

 

 cuongstnth@gmail.com

3

 Tp Sầm Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Hiếu

 0989.333.789

 

 nguyenhieutnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Trịnh Thanh Liêm

 0966.923.789

 

 thanhliem586@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Thế Hùng

 0942.196.286    

4

 Bá Thước

 

 Trưởng phòng

 Phạm Văn Ấn

 0915.870.281

 02376.561.014

 phamvanan1970@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Tống Minh Hóa

 0914.842.396

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Nguyễn Thị Anh

 0911.666.898

 02376.561.014

 

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Thanh Lâm

     

5

 Cẩm Thủy

 

 Trưởng phòng 

 Nguyễn Văn Hiệp

 0915.365.288

 02373.876.094

nguyenhiep.tnmtcamthuy@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Cao Việt Bách

 0919.786.838

 02373.263.268

 thuydiencamthuy1@gmail.com

6

 Đông Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hoài

 0983.957.068

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hằng

 0982.033.989

 

 

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Thiều Sĩ Phấn

 0986.723.829

 

 vanphongdangkyqsddatdongson@gmail.com

7

 Hà Trung

 

 Trưởng phòng

 Đặng Văn Thiện

 0913.319.342

 02373.836.130

 nguyenthanhtam.htth@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thị Hương

 0949.968.199

 02373.836.130

 huonghungtnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Nhân

 0946.579.326

 

 nhantu.nn@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Văn Dương

 0975.868.345

   

8

 Hậu Lộc

 

 Trưởng phòng

 Trịnh Trung Dũng

 0327.853.666

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Văn Ngọc

 0949.871.659

 02373.831.017

 nguyenvanngoctnmt@gmail.com

9

 Hoằng Hóa

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Tiệm

 0931.388.998

 

 tiemtnmthh@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Trung Mạc

 0975.161.326

 02373.865.068

 letrungmac@gmail.com

10

 Lang Chánh

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Viết Thắng

 0377.333.688

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Thị Cử

 0978.456.228

 

 

11

 Mường Lát

 

 Trưởng phòng

 Hà Văn Tế

 0395.106.946

 02378.997.357

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Bùi Tiến Hưng

 0919.801.618    

12

 Nga Sơn

 

 Trưởng phòng

 Mai Văn Phổ

 0986.560.388

 

 phomaingoc@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Dương Đình Hợi

 0944.930.789

 

 hoivpd@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Mai Thị Tươi

 0917.970.568

 

 tuoimaiqld@gmail.com

13

 Ngọc Lặc

 

 Trưởng phòng  Lê Văn Định  0985.869.667    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Trương Văn Huyền

 

 

 

14

 Như Thanh

 

 Trưởng phòng

 Lê Huy Chung

 0912.730.844

 02373.848.068

 tainguyenmoitruongnhuthanh@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Văn Ngọc

 0912.152.606

 

 trinhvanngoc1973@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Trung Dũng

 0988.181.086

 

 

15

 Như Xuân

 

 Trưởng phòng 

 Phạm Văn Tuấn

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Đỗ Văn Chiến

 0912.034.255

 02373.878.072

 chientnmtnx@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Thị Dung

 0975.191.076

 

 dungvpdknx@gmail.com

16

 Nông Cống

 

 Trưởng phòng

 Lê Hồng Tới

 0948.303.555

 

 lehongtoi1978@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Mai Xuân Hiếu

 

 

 

17

 Quan Hóa

 

 Trưởng phòng

 Trương Công Tuấn

 0919.019.762

 02373.875.480

 tuanptnmt@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Phạm Ngọc Tâm

 0945.373.388

 

 

18

 Quan Sơn

 

 Trưởng phòng

 Trần Văn Bồi

 0985.897.044

 02373.590.153

 boiquanson@gmail.com

 

 Phó trưởng phòng

 Vi Văn Nhớ

 0984.153.720

 

 nhoquanson@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Quang Hiệp

 0988.993.305

 

 

19

 Quảng Xương

 

 Trưởng phòng

 Chu Đức Khương

 0977.043.709

 

 chuduckhuong1979@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Vũ Việt Khoa

 

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Trường Sơn

     

20

 Thạch Thành

 

 Trưởng phòng  Nguyễn Văn Tư

 0982.876.618

 02373.877.210

 hungtn869@gmail.com

   Phó Trưởng phòng  Hồ Hữu Phú      

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Thiều Quang Nghinh

 0904.154.838

 

 

21

 Thiệu Hóa

 

 Trưởng phòng

 Lê Thế Ái

 0936.506.555

 

 theaitnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Anh Thắng

 0912.800.162

 

 leanhthangptc@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Vũ Thị Tâm

 0906.219.906

 02373.882.131

 anhantam96@gmail.com

22

 Thọ Xuân

 

 Trưởng phòng 

 Lê Ngọc Quân

 0916.205.113

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Trần Văn Hoàng

 0919.025.030

   
 

 GĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Thị Hoa

     

23

 Thường Xuân

 

 Trưởng phòng

 Đỗ Đình Minh

 0919.328.234

 02373.873.031

 dodinhminh82@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Yên

 0914.361.283

 

 yen.tnmt.tx@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Vi Văn Thuần

 0941.073.456

   

24

 TX Nghi Sơn

 

 Trưởng phòng

 Hoàng Bá Trung

 0912.316.003

 

 trungptnmttg@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Trọng Niềm

 0988.679.026

 

 niemtnmttg@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thanh Chung

 0986.118.018

 

 chungtnmttg@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Khương Văn Dũng

 0949.066.289

 

 dungtnmttg@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Thế Hùng

 0919.760.465

 

 hung.tnmt313@gmail.com

25

 Triệu Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nông Bá Dũng

 0772.206.176

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Xuân

 0936.267.892

 

 

 

 GĐVPĐK đất đai

 Hàn Việt Anh

 0985.885.088

 

 

26

 Vĩnh Lộc

 

 Trưởng phòng

 Mai Xuân Tùng

 0946.539.668

 

 

   Phó trưởng phòng  Trịnh Minh Văn  0984.830.889    
 

 Phó trưởng phòng

 Lê Thị Thúy

 0949.024.343

   

 

 GĐVPĐK đất đai

 Lê Thế Trọng

 0989.137.735

 02373.870.127

 

27

 Yên Định

 

 Trưởng phòng

 Hoàng Văn Tiến

 0913.283.234

 

 Tienhoangvan2003@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Vũ Thị Hương

 0828.981.881

   vuhuongtnmt.yd@gmail.com
 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Tường

 0961.377.337

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Phạm Quang Thọ

 0941.093.777

 

 

 

 Phó GĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Xuân Hạnh

 0979.724.868

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT