Tin tức & sự kiện
Quyết định số: 240/QĐ-STNMT ngày 09/4/2024 công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Kiểm kê tài nguyên nước) (12/04/2024)

công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Kiểm kê tài nguyên nước)

Quyết định số: 240 Tại đây

Thông báo số: 1082 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (08/04/24)
 Quyết định số: 202/QĐ-STNMT ngày 31/03/2024 Thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, triển khai Luật Đất đai năm 2024 (08/04/24)
 Quyết định số: 37/QĐ-SNV ngày 30/03/2024 Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (08/04/24)
 Công văn số: 2545/STNMT-VP ngày 26/3/2024 triển khai hướng dẫn thực hiện rà soát thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo nội dung Công văn số 1892/VPCP-KSTT ngày 23/3/2024 của Văn phòng Chính phủ (08/04/24)
 Công văn số: 2851/STNMT-VP ngày 03/4/2024 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (08/04/24)
 Quyết định số: 827/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 Về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (30/03/24)
 Quyết định số: 878/2024/QĐ-UBND ngày 03/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. (30/03/24)
 Quyết định số: 178/QĐ-STNMT ngày 20/03/2024 Thành lập Tổ thẩm định Đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường. (25/03/24)
 Quyết định số: 568/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2024 Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (20/03/24)
 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong sản xuất và sinh hoạt (19/03/24)
 Cắm mốc giới bảo vệ hành lang nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (19/03/24)
 Quyết định số: 33/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư (11/03/24)
 Công văn số: 1578/STNMT-VP Ngày 23/02/2024 Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024 (11/03/24)
 Quyết định số: 274/2024/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộclĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kỳhệ thống hóa 2019-2023 (26/02/24)
 Công văn số: 1416/STNMT-BVMT Ngày 18/02/2024 Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (26/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT