Môi trường
Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững (19/10/2010)

So với nhiều tỉnh trong cả nước, tỉnh ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững.

       Để phù hợp với tình hình thực tế, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, văn bản... đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt Luật Đất đai. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết được những vấn đề cơ bản công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 1.020 dự án, với 38.853 ha, trong đó nhiều dự án lớn đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Khu Kinh tế Nghi Sơn, các Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Lam Sơn  và các khu du lịch phức hợp... Từ những dự án này, tỉnh đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động địa phương, vv...
        Tỉnh ta còn có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú,  đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và đánh giá 152 mỏ, điểm khoáng sản và biểu hiện khoáng sản với 28 loại khoáng sản rắn, khoáng sản nhiên liệu, khoáng chất công nghiệp... Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển, vì vậy công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản cũng được chú trọng, đi vào nền nếp. Sở TN&MT đã phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan, từng bước chấn chỉnh hoạt động cấp phép khai thác và phân công, phân cấp rõ ràng. Đặc biệt đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sở còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép khai thác, khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất, chế biến khoáng sản tại địa phương, vv...
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, như việc phân định phạm vi, trách nhiệm giữa các lĩnh vực trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn có nhiều điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn trong việc phối hợp, xác định trách nhiệm. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức ở cơ sở còn hạn chế về lý luận, chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật vẫn còn diễn ra ở một số nơi, chưa được xử lý dứt điểm. Việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn chưa ngăn chặn triệt để; việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập trung triển khai còn chậm. Kết quả thu gom các loại chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế và chất thải nguy hại mặc dù đạt chỉ tiêu nhưng chất lượng xử lý chưa đạt yêu cầu.
Để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2010 - 2015, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh ta thành tỉnh CNH, HĐH, trước mắt ngành đã tập trung nhiều giải pháp, như:  Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục công bố, công khai rộng rãi và kịp thời các quy hoạch về TN&MT trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT, tại trụ sở UBND cấp xã, huyện; tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp cận dễ dàng, thuận tiện các thông tin về tài nguyên và môi trường để phục vụ cho việc đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Tiến hành điều tra, kiểm kê, đánh giá tiềm năng về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản làm cơ sở để xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
        Thực hiện việc đồng bộ hóa các quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch sử dụng đất; lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 90%. Tăng cường các nguồn thu từ lĩnh vực TN&MT phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tái đầu tư, hiện đại hóa ngành TN&MT. Tiếp tục thực hiện  có hiệu quả quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng điều tra, xây dựng và công bố bảng giá đất hàng năm sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, bảo đảm việc áp dụng giá đất công bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất. Hoàn thiện mạng lưới và nâng cao năng lực quan trắc môi trường; đầu tư trang thiết bị công nghệ, chú trọng trang thiết bị công nghệ quan trắc tự động về môi trường nước, không khí, nhất là tại các khu vực dân cư, đô thị, công nghiệp và những khu vực nhạy cảm khác, nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến môi trường, để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các sự cố môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, kiểm tra sau thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm, tạo sự nghiêm minh trong thi hành pháp luật; qua thanh tra, kiểm tra đề xuất được các biện pháp để quản lý có hiệu quả việc khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
        Việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp nên cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân trong toàn tỉnh, chúng ta quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh phát triển bền vững, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và có môi trường sống trong lành, tốt đẹp./.

 Vũ Đình Xinh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT (Nguồn Baothanhhoa.vn)


In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh (09/04/10)
 Nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (09/04/10)
 Bỉm Sơn chuẩn bị đón "Giờ Trái đất năm 2010" (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT