Khoáng sản
Thông báo số: 108/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha (02/04/2024)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha

Thông báo số: 108 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 107/TB-STNMT Ngày 29/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ cát số 160d làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,56 ha (02/04/24)
 Thông báo số: 103/TB-STNMT Ngày 28/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 20,0 ha (29/03/24)
 Thông báo số: 102/TB-STNMT Ngày 28/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 21,6 ha (29/03/24)
 Thông báo số: 98/TB-STNMT Ngày 20/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 4,0 ha (25/03/24)
 Thông báo số: 97/TB-STNMT Ngày 20/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 38,088 ha). (25/03/24)
 Thông báo số: 96/TB-STNMT Ngày 20/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 20,66 ha). (25/03/24)
 Thông báo số: 100/TB-STNMT Ngày 21/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha. (25/03/24)
 Thông báo số: 89/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang và xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,2 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 88/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,4 ha) (11/03/24)
 Thông báo số: 87/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,0 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 86/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 1,058 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 85/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 2,0 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 84/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,98 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 83/TB-STNMT Ngày 06/03/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 1,28 ha). (11/03/24)
 Thông báo số: 78/TB-STNMT Ngày 29/02/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 38,088 ha (05/03/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT