Thông tin Kế hoạch
Kế hoạch số: 17/KH-STNMT Ngày 19/02/2024 Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 (26/02/2024)

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Tải Kế hoạch số: 17 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 14/KH-STNMT Ngày 05/02/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024 (19/02/24)
 Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (01/02/24)
 Kế hoạch số: 03/KH-STNMT Ngày 04/01/2024 Tuyên truyền pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên các Báo, Đài năm 2024 (09/01/24)
 Kế hoạch số: 232/KH-UBND Ngày 25 tháng 9 năm 2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách (10/10/23)
 Kế hoạch số: 143/KH-UBND Ngày 02 tháng 6 năm 2023 Triển khai Mô hình điểm cấp tỉnh về “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (09/06/23)
 Kế hoạch số: 138/KH-UBND Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (09/06/23)
 Kế hoạch số: 81-KH/BTGTU-UBND Ngày 03 tháng 03 năm 2023 Phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. (04/04/23)
 Kế hoạch số: 17/KH-2023 Ngày 27 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật TNMT trên các Báo, Đài năm 2023 (28/02/23)
 Kế hoạch số: 16/KH-STNMT Ngày 22 tháng 02 năm 2023 kế hoạch phổ biến GDPL năm 2023 (23/02/23)
 Kế hoạch số: 15/KH-STNMT Ngày 21 tháng 02 năm 2023 kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023 (23/02/23)
 Kế hoạch số: 23/KH-UBND Ngày 14 tháng 02 năm 2023 thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023. (16/02/23)
 Kế hoạch số: 11/KH-UBND Ngày 14 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (16/02/23)
 Kế hoạch số: 16/KH-UBND Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (07/02/23)
 Kế hoạch số: 11/KH-UBND Ngày 22 tháng 01 năm 2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  (30/01/23)
 Kế hoạch số: 134/KH-UBND Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (02/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT