Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 55/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 143383 đã cấp cho Ông Nguyễn Hữu Thuấn và bà Vũ Thị Phượng tại: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. (05/02/2024)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 143383 đã cấp cho Ông Nguyễn Hữu Thuấn và bà Vũ Thị Phượng tại: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Thông báo số: 55 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 54/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0205884 đã cấp cho Ông Nguyên Duy Luân ̃ tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 53/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0955065 đã cấp cho Ông Lê Văn Huấn tại: xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 52/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy GCN ông Phùng Bá Quế xã Tân Châu (05/02/24)
 Thông báo số: 307/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H 626570 đã cấp cho ông Trần Xuân Lộc, địa chỉ thửa đất: Xóm 4, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 308/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 230488 đã cấp cho ông Trần Duy Tài, địa chỉ thửa đất: Xóm 8, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 309/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số E 0426261 đã cấp cho ông Phạm Văn Tôn, địa chỉ thửa đất: Thôn Quần Trúc, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 310/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D 0216667 đã cấp cho ông Ngô Văn Nhẫn, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 311/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D 0278271 đã cấp cho bà Lê Thị Triệu, địa chỉ thửa đất: Xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Quyết định số: 38/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Ông Lê Huy Bình xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá (05/02/24)
 Quyết định số: 37/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Nguyễn Trọng Lợi xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 35/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Tô Vinh Đảm Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 34/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Phạm Văn Kén xã Thiệu Trung (05/02/24)
 Quyết định số: 33/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Nguyễn Hữu Thự xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 32/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Trịnh Xuân Tình xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 31/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN bà Nguyễn Thị Liên xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT