Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
1.000705.000.00.00.H56Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.005181.000.00.00.H56Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.000942.000.00.00.H56Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
2.000444.000.00.00.H56Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.000969.000.00.00.H56Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
2.000472.000.00.00.H56Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.005189.000.00.00.H56Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.005399.000.00.00.H56Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.005400.000.00.00.H56Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004935.000.00.00.H56Gia hạn Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
12
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT