Thông tin Đảng bộ Sở
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (11/03/2013)

Tính tiên phong của Đảng và đảng viên là một trong những phẩm chất quan trọng nhất đối với mỗi đảng viên trong mọi giai đoạn cách mạng. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết… và bằng chính sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Theo Hồ Chí Minh: “đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”.

    Quán triệt tư tưởng của Người về xây dựng đội ngũ đảng viên, những năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tổ chức xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Từ một chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối trong những năm đầu 90 của thế kỷ 20, sau 20 năm xây dựng, đến nay Đảng bộ Sở đã có gần 130 đảng viên sinh hoạt trong 15 chi bộ. Đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     I. Thực trạng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Hiện nay, toàn bộ Sở có 129 đảng viên, được phân tách theo các tiêu chí sau:
 1. - Đảng viên chính thức: 116 đồng chí
     - Đảng viên dự bị:  13 đồng chí
 2. Trình độ học vấn
 - Tốt nghiệp chương trình THPT và tương đương: 129 đồng chí
 - Chưa tốt nghiệp THPT: 0
 3. Trình độ chuyên môn:
 - Thạc sĩ:  11 đồng chí
 - Đại học:  114 đồng chí
 - Trung cấp:  6 đồng chí
 - Sơ cấp:  2 đồng chí
 4. Trình độ lý luận chính trị.
 - Cử nhân và cao cấp: 17 đồng chí
 - Trung cấp:   12 đồng chí
 5. Tham gia quản lý chuyên môn.
 - Đảng viên giữ chức vụ từ tổ trưởng trở lên:  59 đồng chí
 - Đảng viên không giữ chức vụ chuyên môn: 70 đồng chí
 6. Tham gia cấp ủy:
 - Tỉnh ủy viên:   01 đồng chí
 - Cấp ủy viên cơ sở:  13 đồng chí
 - BCH chi bộ:  21 đồng chí
 7. Tham gia ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội: 26 đồng chí
 1) Ưu điểm của đội ngũ đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
     Đa số đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường được đào tạo bài bản về chuyên môn, có trình độ đại học (đảng viên có trình độ đại học và thạc sĩ là 121/129 đ/c, chiếm trên 90% tổng số), nhiều đồng chí đã tốt nghiệp chương trình cao học, có vốn sống và kinh nghiệm thực tế, tận tụy với công việc, có khả năng đáp ứng và hoàn thành tốt các công việc được giao.
     Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cơ bản xây dựng được bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước khó khăn, thách thức; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm, về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái kịp thời thăm hỏi, động viên lẫn nhau khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã phấn đấu và được đề bạt giữ các chức vụ trong quản lý chuyên môn, tham gia cấp ủy cơ sở và được quần chúng tín nhiệm bầu vào BCH các đoàn thể ở các  cấp.
     Từ năm 2010 đến nay, qua đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, toàn Đảng bộ có 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.
  2) Một số hạn chế.
    Song song với những ưu điểm trên, đội ngũ đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm.
    Tuy không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện như hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, song trong Đảng bộ vẫn còn đảng viên có những biểu hiện suy thoái như trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn ngại phát biểu, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; trong quá trình tổ chức thực thi nhiệm vụ, vẫn còn biểu hiện phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp không đầy đủ, gây những biểu hiện không đáng có.
     Một số đảng viên còn chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, chưa làm tốt công tác tham mưu và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Chất lượng tham mưu có những việc còn hạn chế do trình độ chuyên môn, do chưa đọc kỹ hồ sơ nên tham mưu cho UBND tỉnh chưa chính xác, phải làm lại nhiều lần, gây bức xúc cho doanh nghiệp.
     Còn có đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiêm, chưa gương mẫu trong công tác và cuộc sống đã vi phạm quy chế cơ quan, bị xử lý kỷ luật.
     Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do tác động tâm lý xã hội, do còn khoảng trống trong cơ chế, chính sách, pháp luật, do quản lý của Lãnh đạo, Đảng ủy Sở chưa chặt chẽ, song chủ yếu là nguyên nhân chủ quan từ cá nhân mỗi đảng viên. Đó là do bản thân chưa cố gắng học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; chưa cố gắng vượt khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chưa rèn luyện tư tưởng đạo đức, nâng cao bản lĩnh, vượt qua các cám dỗ về vật chất, còn buông thả trong cuộc sống và sinh hoạt; chạy theo lợi ích, chủ nghĩa cá nhân.
   II. Một vài giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
     Để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng CSVN nói chung và đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa nói riêng, xin đề xuất một số giải pháp sau:
   Một là: tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là  Nghị quyết Trung ương 4 – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, nêu cao tính gương mẫu, thực hiện của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, của Đảng viên có quyền, có chức trong thực hiện NQTW 4 và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
  Hai là: Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên theo hướng mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe; coi trọng việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, tránh hình thức, cào bằng; gắn đánh giá, xếp loại đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những đảng viên có thành tích tiêu biểu, uốn nắn những biển hiện lệch lạc, xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh.
  Ba là: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, thông qua các phong trào thi đua; thông qua việc giao nhiệm vụ, tổ chức đảng phát hiện nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng vào Đảng; chú trọng quan tâm đến đối tượng là thanh niên, cán bộ nữ, người có trình độ cao; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng chi bộ, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.
  Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thường xuyên sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Việc kiểm tra, giám sát có thể tiến hành thông qua việc giao nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thông qua quan hệ trong công tác cũng như trong sinh hoạt.
  Năm là: Làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, Chi bộ nơi đảng viên công tác phải thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng viên về đạo đức, lối sống bằng nhiều phương pháp, hình thức tác động khác nhau; có trách nhiệm quản lý toàn diện đảng viên về lập trường, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách và lối sống. Mặt mạnh, yếu của đảng viên không chỉ thể hiện ra ở nơi công tác mà còn ở những nơi khác, trong đó có nơi cư trú. Chi bộ nơi đảng viên công tác cần có phương pháp thích hợp, hiệu quả để uốn nắn, nắm chắc, nắm kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến phẩm chất đạo đức của Đảng viên thể hiện trong mối quan hệ giữa đảng viên và gia đình với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương và mối quan hệ của đảng viên với quần chúng nhân dân nơi cư trú.
  Chi bộ nơi đảng viên công tác có thể phối hợp với Chi bộ nơi đảng viên cư trú phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của đảng viên, góp ý về đảng viên để có đánh giá toàn diện về đảng viên trong công tác cũng như cuộc sống.

Đồng chí Lưu Trọng Quang        
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở

                                                                                                                

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2012. (31/01/13)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 14 tháng 8 năm 2012 (16/08/12)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 8 năm 2012 (14/08/12)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012 (30/07/12)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết 04 của Tỉnh Ủy. (15/05/12)
 Kế hoạch số: 62 KH /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Hướng dẫn số : 61 HD /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài Nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII (09/02/12)
 Quy trình kết nạp đảng viên và các mẫu biểu liên quan. (16/12/11)
 Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (16/11/11)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/11)
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 08 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT