Tin tức & sự kiện RSS 
Quyết định số: 339/QĐ-STNMT Ngày 22/5/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan khi quy định khu vực xây nhà thô dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 1, 2)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan khi quy định khu vực xây nhà thô dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 1, 2) 


Quyết định số: 338/QĐ-STNMT Ngày 22/5/2024 Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại phường Phú Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá (đợt 6)

Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại phường Phú Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá (đợt 6) 


Quyết định số: 336/QĐ-STNMT Ngày 21/5/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan khi quy định khu vực xây dựng nhà thô tại dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 3)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan khi quy định khu vực xây dựng nhà thô tại dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 3) 


Báo cáo số: 150/BC-BCSĐ Ngày 21/5/2024 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 


Quyết định số: 724/QĐ-BTTTT Ngày 07/5/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát

Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát 


 Công văn số: 4393/STNMT-VP Ngày 21/5/2024 Triển khai Quyết định công bố xếp hạng Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023.
 Thông tư số: 01/2024/TT-BXD ngày 06/5/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng.
 Công văn số: 4153/STNMT-TTDL Ngày 15/5/2024 Tổ chức hội nghị trao đổi xây dựng hệ thống Phần mềm quản lý, theo dõi thông tin về các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 Nghị định số: 42/NĐ-CP ngày 16/04/2024 Về hoạt động lấn biển
 Quyết định số: 323/QĐ-STNMT Ngày 15/5/2024 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
 Công văn số: 4138/STNMT-TTDL Ngày 15/5/2024 Cảnh báo các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và chiến dịch tấn công mạng bằng mã độc biến thể mới vào các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.
 Thông tư số: 04/2024/TT-BTTTT ngày 10/5/2024 Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam
 Bản tin hằng ngày số: 87-TNg/VPTU ngày 13/5/2024
 Công văn số: 3904/STNMT-VP Ngày 08/5/2024 Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 2709-KL/TU ngày 05/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
 Bản tin hằng ngày số: 84-TNg/VPTU ngày 08/5/2024
 Bản tin hằng ngày số: 85-TNg/VPTU ngày 09/5/2024
 Bản tin hằng ngày số: 86-TNg/VPTU ngày 10/5/2024
 Quyết định số: 311/QĐ-STNMT ngày 10/05/2024 Hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng
 Quyết định số: 309/QĐ-STNMT ngày 10/05/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Công văn số: 961/STP-PBGDPL ngày 10/5/2024 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT