Thông tin Đảng bộ Sở
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI (29/03/2013)

Ngày 28/3/2013, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 (Khóa XI) tới toàn thể Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Văn Tiến - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đồng chí  Vũ Đình Xinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giới thiệu, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, với 2 Nghị quyết và 3 Kết luận quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khoá XI. Cụ thể: Nghị quyết Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Và 3 kết luận gồm: về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2012, kế hoạch năm 2013; về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
     Việc học tập, quán triệt Nghị quyết, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Sở hiểu sâu sắc, nắm vững nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước và sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên môi trường Thanh Hóa.
     Với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã quán triệt sâu sắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết và các Kết luận của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, từ đó thống nhất cao về nhận thức, ý chí, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả./.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí  Vũ Đình Xinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giới thiệu Nghị quyết 19-ND/TW - NQ Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI

Đồng chí  Bùi Văn Tiến - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết TW6, Khóa XI

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tham gia hội nghị

Trung tâm Công nghệ thông tin

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 26 tháng 3 năm 2013 (29/03/13)
 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (11/03/13)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2012. (31/01/13)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 14 tháng 8 năm 2012 (16/08/12)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 8 năm 2012 (14/08/12)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012 (30/07/12)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết 04 của Tỉnh Ủy. (15/05/12)
 Kế hoạch số: 62 KH /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Hướng dẫn số : 61 HD /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài Nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII (09/02/12)
 Quy trình kết nạp đảng viên và các mẫu biểu liên quan. (16/12/11)
 Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (16/11/11)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/11)
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/11)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT