Công nghệ - Thông tin
Hiệu quả trong Cải cách hành chính ở Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hoá (15/04/2010)

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ và của tỉnh, trong những năm qua, Sở TN&MT Thanh Hoá đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ năm 2005, sở TN&MT Thanh Hoá đã thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyên trách trực thuộc văn phòng sở, tiến hành lựa chọn 158 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế “1 cửa”. Đồng thời, sở TN&MT đã chủ động đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo nên những chuyển biến tích cực trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
 Kết quả rừ nột nhất trong thực hiện cơ chế “một cửa” là giảm được thủ tục phiền hà, sỏch nhiễu do cú sự cụng khai, minh bạch mọi thủ tục hồ sơ, phớ và lệ phớ nờn tổ chức và cụng dõn khụng phải đến từng phũng làm cỏc thủ tục hoặc gặp từng cỏn bộ để bỏo cỏo đề xuất; đồng thời rỳt ngắn được thời gian đi lại của tổ chức, cụng dõn. Trong năm 2009, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở TN&MT Thanh Hoá đã tiếp nhận 1.487 hồ sơ, trong đó có 1.282 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 133 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản, 43 hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ 94,5%.
 Thực hiện QĐ số 93/2007, ngày 22/6/2007, QĐ số 30 (còn gọi là đề án 30) của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã thống kê được 126 thủ tục hành chính và 106 mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đã đuợc UBND tỉnh công bố. Ông Vũ Đình Xinh, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hoá cho biết, hiện nay, sở đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30 là tiến hành rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, với mục tiêu đơn giản hoá 30% thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chính phủ và của tỉnh.
Qua tiếp xúc với lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Sở TN&MT, chúng tôi được biết: Điểm nổi bật trong công tác CCHC của đơn vị trong thời gian qua đó là lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, nhắc nhở việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính ở các phòng, ban, đơn vị và bộ phận “một cửa”. Đồng thời, sở TN&MT đã đưa Đường dây nóng vào hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2009, bộ phận Đường dây nóng của Sở đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục ý kiến phản ánh, kién nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, góp phần hạn chế sự sách nhiễu, phiền hà, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong khi giải quyết công việc của công dân.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính. Hiện nay, tất cả các phòng, ban của Sở đều áp dụng ISO trong hoạt động chuyên môn. Đây là một biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, tạo nề nếp làm việc khoa học, nâng cao trách nhiệm trong công việc của từng cán bộ, công chức.
Cùng với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2009, Sở TN&MT đã chủ động và mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, từng bước thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó, việc quan tâm đầu tư hạ tầng cho CNTT được coi là khâu quan trọng đầu tiên trong ứng dụng CNTT. Hiện nay, sở đã trang bị bình quân 1 - 2 công chức có 1 máy vi tính, 75/78 cán bộ công chức của sở đã lập được hộp thư điện tử, phục vụ cho việc khai thác, trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ hiệu quả.  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được trang bị 3 máy vi tính kết nối mạng LAN, mạng Internet và được  cài đặt phần mềm chuyên dùng quản lý hồ sơ giải quyết công việc theo Đề án “Một cửa”, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và quản lý nội bộ của đơn vị.
Ngày19/3/2010, Sở TN&MT đã khai trương Trang thông tin điện tử với tên miền: http://stnmt.thanhhoa.gov.vn. Website này sẽ cung cấp  nội dung các văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn, những cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, thông tin về  quy hoạch sử dụng đất, hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; công bố công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường…. Qua Website này, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cũng có thể giám sát  hoạt động của các cán bộ ngành Tài nguyên môi trường.
Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hoá Vũ Đình Xinh nhấn mạnh: “Mục tiêu của việc xây dựng và đưa Trang thông tin điện tử của Sở vào hoạt động là để để chuyển tải những thông tin, dữ liệu, quy hoạch, kế hoạch trong các lĩnh vực hoạt động và quản lý về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh dưới dạng các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, công bố công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Và qua trang thông tin điện tử này, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân có thể gửi đến Sở TN&MT những thắc mắc, kiến nghị về các lĩnh vực quản lý và hoạt động về tài nguyên, môi trường, góp phần thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn ngày càng hoàn thiện hơn.”.
Có thể nói, công tác CCHC ở Sở TN&MT trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. Với những biện pháp thực hiện cụ thể, những bước đi thích hợp và những việc làm thiết thực, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài nguyên & Môi trường đã tạo đuợc niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 Ngọc Toàn (Đài PT&TH Thanh Hoá) ,Thứ năm, 15/4/2010, 15:44 GMT+7


In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Ngành Tài nguyên môi trường Thanh Hóa! Một năm nhìn lại. (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Khai trương trang Website (09/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT