Thông tin Đảng bộ Sở
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII (09/02/2012)

Ngày 04 tháng 02 năm 2012, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tằng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở   - Trưởng ban;
2. Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban;
3. Đ/c Bùi Huy Hiền, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở                  - Ủy viên;
4. Đ/c Hoàng Văn Thế, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở               - Ủy viên;
5. Đ/c Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở                               - Ủy viên;
6. Đ/c Phạm Minh Tuấn, Đảng ủy viên                                        - Ủy viên thư ký.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tại các đơn vị trực thuộc và định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Tỉnh./.

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quy trình kết nạp đảng viên và các mẫu biểu liên quan. (16/12/11)
 Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (16/11/11)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/11)
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 08 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 12 năm 2010 (12/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 12 năm 2010 (11/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 7 tháng 12 năm 2010 (08/12/10)
 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng (16/11/10)
 Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/11/10)
 Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (24/08/10)
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XI (22/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT