Thông tin Kế hoạch
Kế hoạch số: 138/KH-UBND Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (09/06/2023)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải Kế hoạch số: 138 Tại đây

Tải Công văn số: 5025 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 81-KH/BTGTU-UBND Ngày 03 tháng 03 năm 2023 Phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. (04/04/23)
 Kế hoạch số: 17/KH-2023 Ngày 27 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật TNMT trên các Báo, Đài năm 2023 (28/02/23)
 Kế hoạch số: 16/KH-STNMT Ngày 22 tháng 02 năm 2023 kế hoạch phổ biến GDPL năm 2023 (23/02/23)
 Kế hoạch số: 15/KH-STNMT Ngày 21 tháng 02 năm 2023 kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023 (23/02/23)
 Kế hoạch số: 23/KH-UBND Ngày 14 tháng 02 năm 2023 thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023. (16/02/23)
 Kế hoạch số: 11/KH-UBND Ngày 14 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (16/02/23)
 Kế hoạch số: 16/KH-UBND Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (07/02/23)
 Kế hoạch số: 11/KH-UBND Ngày 22 tháng 01 năm 2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  (30/01/23)
 Kế hoạch số: 134/KH-UBND Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (02/12/22)
 Kế hoạch số: 121/KH-UBND Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh (02/12/22)
 Kế hoạch số: 96/KH-UBND Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá. (02/12/22)
 Kế hoạch số: 85/KH-UBND Ngày 25 tháng 3 năm 2022 Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (02/12/22)
 Kế hoạch số: 78/KH-UBND Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/12/22)
 Kế hoạch số: 53/KH-UBND Ngày 03 tháng 3 năm 2022 Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/12/22)
 Kế hoạch số: 42/KH-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (01/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT