Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 261/TB-VPĐKĐĐ ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Nghi, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (24/08/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Nghi, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tải Thông báo số: 261/TB-VPĐKĐĐ Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 258/TB-VPĐKĐĐ ngày 15/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Ga, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 253/TB-VPĐKĐĐ ngày 11/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Mậu Chỉnh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (16/08/22)
 Thông báo số: 252/TB-VPĐKĐĐ ngày 11/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Viên Đình Ngâm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (16/08/22)
 Thông báo số: 251/TB-VPĐKĐĐ ngày 11/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Đình Vượng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (16/08/22)
 Quyết định số: 497/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Ga, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (16/08/22)
 Quyết định số: 492/QĐ-STNMT ngày 11/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Mậu Chỉnh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (16/08/22)
 Quyết định số: 487/QĐ-STNMT ngày 09/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Viên Đình Ngâm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (10/08/22)
 Quyết định số: 488/QĐ-STNMT ngày 09/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Đình Vượng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (10/08/22)
 Thông báo số: 249/TB-VPĐKĐĐ ngày 09/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Phú Hiệu và bà Nguyễn Thị Tuyến; địa chỉ thửa đất: Thôn Hải Thanh, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (10/08/22)
 Thông báo số: 240/TB-VPĐKĐĐ ngày 09/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Phú Hiệu và bà Nguyễn Thị Tuyến; địa chỉ thửa đất: Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (10/08/22)
 Thông báo số: 248/TB-VPĐKĐĐ ngày 09/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Văn Nam và bà Lê Thị Hoàn; địa chỉ thửa đất: Khu phố Vân Thành, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. (10/08/22)
 Quyết định số: 468/QĐ-STNMT ngày 04/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Văn Nam và bà Lê Thị Hoàn; địa chỉ thửa đất: Khu phố Vân Thành, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. (10/08/22)
 Quyết định số: 469/QĐ-STNMT ngày 04/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Phú Hiệu và bà Nguyễn Thị Tuyến; địa chỉ thửa đất: Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (10/08/22)
 Quyết định số: 470/QĐ-STNMT ngày 04/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Lê Phú Hiệu và bà Nguyễn Thị Tuyến; địa chỉ thửa đất: Thôn Hải Thanh, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (10/08/22)
 Thông báo số: 233/TB-VPĐKĐĐ ngày 03/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Linh Nhi và bà Lê Thị Vần, thửa đất tại: Khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. (10/08/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT