Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 205/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hường (tên đúng là Thái Thị Hường) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hường (tên đúng là Thái Thị Hường) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tải Thông báo số: 205/TB-VPĐKĐĐ Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 203/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Vũ Long và bà Hà Thị Tuyển, thửa đất tại: Khu phố Công Vinh, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. (25/07/22)
 Thông báo số: 204/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Hải, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/22)
 Thông báo số: 149TB-STNMT ngày 18/07/2022 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. (25/07/22)
 Quyết định số: 436/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Cạy, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 435/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hường, (tên đúng là Thái Thị Hường) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 433/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Mận, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 432/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Hải, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 432/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Hải, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 431/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Hoàn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 430/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Vũ Long và bà Hà Thị Tuyển, thửa đất tại: Khu phố Công Vinh, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. (19/07/22)
 Thông báo số: 199TB-VPĐKĐĐ ngày 12/07/2022 hủy Trang bổ sung số 02 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Việt Hùng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương nay là thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (19/07/22)
 Quyết định số: 5862/QĐ-STNMT ngày 06/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Gia Bầu và bà Nguyễn Thị Nhuyễn, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (nay là thôn Lai Thịnh), xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. (08/07/22)
 Thông báo số: 196/TB-VPĐKĐĐ ngày 06/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (08/07/22)
 Quyết định số: 401/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (05/07/22)
 Thông báo số: 190/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Bốn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (05/07/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT