Công khai tham vấn cộng đồng
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật dân cư Mổng Cốt, thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (20/07/2022)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật dân cư Mổng Cốt, thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020 - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc Tham vấn cộng đồng thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thuận tiện, đảm bảo thời gian, căn cứ theo các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa công bố và xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hạ tầng kỹ thuật dân cư Mổng Cốt, thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.
Chi tiết thông tin Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xem chi tiết Tại đây
Các ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa theo địa chỉ thư điện tử: thamvancongdongmtth@gmail.com trước ngày 04/8/2022./.

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư Mương Điện số 2, thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (20/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ cầu Yên Hoành đến đường tránh phía Nam thị Trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa''. (20/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa''. (20/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - phía Bắc đường tỉnh 502, thị trấn huyện Thiệu Hóa, tại huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa''. (18/07/22)
 Danh sách công khai Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng cơ sở vật chất Trường mầm non xã Thiệu Công, tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (18/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Điểm dân cư đường cái trong, thôn Thành Thượng, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (18/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường giao thông Nam Sông Chu đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm thuộc địa phận xã Thiệu Vận, xã Thiệu Viên và Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (18/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (18/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa''. (16/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Nâng cấp cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa''. (16/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa''. (16/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường Quốc lộ 45 cải dịch, đoạn từ nút giao đường ĐH.TH05 (Kênh nam) đi nút giao với đường Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45, huyện Thiệu Hóa''. (15/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn''. (14/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nghề đá, kho hàng hóa xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa''. (14/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa''. (14/07/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT