Quy Hoạch - Kế hoạch
Quy định về việc công khai trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (27/05/2022)

Theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012, việc công khai trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch
- Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ.
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ.
2. Hình thức công khai, bao gồm:
- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Phát hành ấn phẩm;
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đưa lên trang thông tin điện tử;
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Nội dung Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
3.1. Trong lĩnh vực về đất đai:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết;
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở;
- Các khoản thu tài chính cho ngân sách nhà nước từ việc quản lý, sử dụng đất và các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất.
3.2. Trong lĩnh vực về khoáng sản và tài nguyên nước:
- Quy hoạch khoáng sản;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về hoạt động khoáng sản, thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản;
- Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khoản thu ngân sách từ việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
3.3. Trong quản lý nhà nước về môi trường:
- Điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải;
- Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải./.

Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Theo dòng sự kiện:
 Thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Thông báo số: 04/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Thông báo số: 04/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn đấu giá tài sản (05/01/24)
 Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (18/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông nội bộ trục đông tây và nạo vét Sông Voi huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2: Đoạn từ làng Nhân Sơn đi sân đền”. (18/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trường Mầm non và Liên cấp Nobel Quảng Xương tại Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa”. (07/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn”. (01/09/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”. (27/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân”. (26/08/22)
 Chủ động ứng phó diễn biến của bão số 3, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất (26/08/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (16/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Tuyến đường gom khu dân cư mới phía Tây đường sắt xã Yên Dương, huyện Hà Trung ”. (10/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới CL-G, Khu đô thị phía Nam thị trấn Nông Cống''. (01/07/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn" (10/06/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông cống". (03/06/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Hạ tầng kỹ thuật đô thị Phú Sơn, tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung". (03/06/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Trại chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu công nghệ cao 4A - Cao Ngọc, tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc". (25/05/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường tránh tỉnh lộ 521B đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm huyện Bá Thước". (25/05/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước". (25/05/22)
 Công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hộ cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. (20/05/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án " Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100, huyện Nga Sơn". (29/04/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (Hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn". (29/04/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú), thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa". (07/03/22)
 Thông báo số: 52/TB-TTPTQĐ ngày 18 tháng 01 năm 2022 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (20/01/22)
 Thông báo số: 52/TB-TTPTQĐ ngày 18 tháng 01 năm 2022 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (20/01/22)
 Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 05/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (05/01/22)
 Quyết định số: 386/QĐ-TTPTQĐ Ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tên tài sản: Là quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) (05/11/21)
 Quyết định số: 385/QĐ-TTPTQĐ Ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tên tài sản: Là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) (05/11/21)
 Thông tin Quy hoạch: Thị xã Nghi Sơn (03/11/21)
 Thông báo số: 04/TB-TTCNTT Ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01/11/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Như Thanh (30/10/21)
 Thông báo số: 732/TB-TTPTQĐ Ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (28/10/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Lang Chánh (30/09/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Như Xuân (30/09/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Hoằng Hóa (30/09/21)
 Bản tin dự báo thời tiết điểm 4 ngày Thanh Hóa ( từ đêm 19/9 đến ngày 22/9/2021) (20/09/21)
 Thông báo số: 372/TB-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2021 của UBND Thành phố Thanh Hóa về thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố ngày từ 06/9/2021 đến hết ngày 08/9/2021 (06/09/21)
 Công văn số: 13627/UBND-THKH Ngày 03 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng biện pháp dãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (06/09/21)
 Công văn số 7533/STNMT-VP Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đi làm việc sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (06/09/21)
 Công văn số: 7543/STNMT-TNKS ngày 04 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Công ty Lam Sơn (05/09/21)
 Hướng dẫn hoạt động vận tải; tổ chức phân luồng giao thông; hướng dẫn phương tiện hoạt động khi đi qua các điểm Chốt ra/vào thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (01/09/21)
 Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND tỉnh về Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (01/09/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Vĩnh Lộc (30/08/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Yên Định (30/08/21)
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Nông Cống (30/08/21)
 Công văn số: 7327/TNMT-VP Ngày 27 tháng 08 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (28/08/21)
 Thông tin Quy hoạch: Thành phố Sầm Sơn (25/08/21)
 Bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày Thanh Hóa ( từ đêm 27/7 đến ngày 06/8/2021) (29/07/21)
 Quyết định số: 126/QĐ-TTPTQĐ ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đấu giá tài sản (09/07/21)
 Thông tin Quy hoạch: Thị xã Bỉm Sơn (01/06/21)
 Công điện số 14/CĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  (28/05/21)
 Quyết định số: 1767/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (27/05/21)
 Công văn số 3913/STNMT-VP về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid - 19 trở về Thanh Hóa (Công điện khẩn số 13) (27/05/21)
 Công văn số 3503/STNMT-VP về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. (12/05/21)
 Công điện số 8/CĐ-UBND về Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (04/05/21)
 Thông báo số: 44/TB-VPĐK ngày 28 tháng 4 năm 2021 về kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 1) (28/04/21)
 Công văn số: 1158/STNMT-VP Ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (22/02/21)
 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (04/02/21)
 Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (27/01/21)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổ chức quán triệt Chỉ thị 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (24/01/21)
 Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 24/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (24/01/21)
 Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 24/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (24/01/21)
 Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 24/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (24/01/21)
 Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/01/21)
 Quyết định số: 3191/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (15/01/21)
 Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (11/01/21)
 Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (11/01/21)
 Thông báo số 02/TB-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2021 (06/01/21)
 Thông báo số 413/TB-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 (31/12/20)
 Quyết định số: 4343/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (27/05/20)
 Công văn số 2030/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bênh Covid-19 lây lan ra cộng đồng (01/04/20)
 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng (31/03/20)
 Thông báo số: 14/TB-STNMT ngày 10/01/2019 về việc đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019 (10/01/20)
 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự xét tuyển vòng 2 viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019 (08/01/20)
 Quyết định số 11/QĐ-HĐTDVC ngày 07/01/2019 về việc Ban hành Nội quy phỏng vấn tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2019 (08/01/20)
 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa (03/01/20)
 Quyết định số: 5368/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (28/11/19)
 Quyết định số: 2870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (28/11/19)
 Quyết định số: 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (28/11/19)
 Quyết định số: 4823/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (28/11/19)
 Báo cáo số: 217/BC-STNMT ngày 14/11/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019  (14/11/19)
 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án khu xen cư 14 Dã Tượng, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh  (14/10/19)
 Thông báo (về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất) (07/10/19)
 Công văn số: 2323/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 03 tháng 05 năm 2019 (03/05/19)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT