Đất đai
Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh (26/04/2010)

Thời hạn phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ địa chính năm 2010 đang đến gần. Hiện tại các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng để chuyển sang giai đoạn tổng kiểm kê ở cấp huyện. Ghi nhận tại huyện Thường Xuân.

Để thực hiện việc tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ địa chính năm 2010, huyện Thường Xuân đã tiến hành tập huấn cho cán bộ địa chính, đồng thời thành lập ban chỉ đạo và nhanh chóng triển khai các bước tại cơ sở. Do vừa tiến hành đo đạc và xây dựng bản đồ địa chính năm 2009 nên công tác tổng kiểm kê ở Thường Xuân diễn ra khá thuận lợi. Đến nay hầu hết các xã, thị trấn đã hoàn thành bước điều tra dã ngoại, lập bảng biểu, bước còn lại là hoàn thiện bản đồ, báo cáo thuyết minh.
Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện đúng quy trình các bước tiến hành tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ địa chính, tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ của một số đơn vị gửi về huyện thì quá trình lập biểu đồ và báo cáo thuyết minh vẫn còn để xảy ra một số sai sót. Các đơn vị còn nhầm lẫn giữa đối tượng sử dụng đất và mục đích sử dụng đất, các chỉ tiêu về đất trong khu dân cư nông thôn. Báo cáo thuyết minh còn sơ sài, chưa chi tiết, chưa đánh giá hết tình hình quản lý, sử dụng đất theo tiêu chí kiểm kê đất đai, chưa đánh giá  kỹ được tình hình biến động, nguyên nhân biến động về sử dụng đất từ thời điểm kiểm kê của 10 năm trước và kỳ kiểm kê của 5 năm trước đến kỳ kiểm kê lần này, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất giữa các kỳ kiểm kê, kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý đất đai. Nguyên nhân là do trình độ của một bộ phận cán bộ địa chính cấp xã còn hạn chế. Ngày 5/4/2010, Sở tài nguyên và môi trường đã có công văn số 676 tiếp tục hướng dẫn việc kiểm kê đất đai, song các đơn vị vẫn chưa cập nhật.
Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đ¬ược xét duyệt, tình hình thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất. Theo kế hoạch, đến ngày 30/4, việc tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ địa chính năm 2010 sẽ phải  hoàn thành ở cấp xã. Thời hạn cuối đang đến gần, do đó, không chỉ huyện Thường Xuân mà tất cả các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn để các đơn vị bổ sung, sửa chữa những sai sót, thực hiện các bước kiểm kê đạt kết quả. Tránh phải làm đi làm lại nhiều lần, gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng cuộc tổng kiểm kê./. 
Minh Tuyết  (Đài PT TH Thanh Hoá)

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020  (16/04/10)
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010) (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT