Huyện Hà Trung
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hà Trung đến 2010 và định hướng đến 2020 (16/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn, các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hà Trung đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2002 - 2010, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3691/QĐ-UB ngày18/11/2004. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Hà Trung là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, khai thác có hiệu quả quỹ đất đai hiện có trên địa bàn toàn huyện những năm 2000. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hà Trung được lập trước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung thời kỳ 2006- 2015, định hướng đến 2020 nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và Luật Đất đai năm 2003 quy định. Những yếu tố tác động từ bên ngoài như xu thế hội nhập kinh tế, tác động của phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh đến với huyện như: Hà Trung nằm cạnh thị xã công nghiệp Bỉm Sơn, sẽ chịu tác động mạnh, trực tiếp và có cơ hội phối hợp phát triển với khu kinh tế động lực phía Bắc thành tam giác phát triển phía Bắc của tỉnh gồm: Thành Vân - Bỉm Sơn - Đò Lèn; Là một thuận lợi để Hà Trung tăng tốc độ phát triển thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện. Trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 18/6/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVI có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế mang tính đột phá. Do một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển xuất hiện chưa  được đề cập đến, đã  làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất. Để kinh tế xã - hội huyện Hà Trung phát triển mạnh cần thiết tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Quyết định UBND tỉnh., Bản dấu đỏ.
Hệ thống biểu.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT