Thị xã Sầm Sơn
Báo Cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (01/03/2010)

Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của sản xuất nông, lâm nghiệp, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng..

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển, trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn trong khi các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Quyết định số 2847 / QĐ-UBND.
Hệ thống biểu:
bieu01HT-QH, bieu02HT-QH, bieu03HT-QH, bieu03QH, bieu04QH, bieu12qh, Bieu 06QH, Bieu 07, 13QH, Bieu 08_ 14QH, Bieu 08_ 14QH2, BIEU 09_ 15QH, BIEU 09_ 15QH2, Bieu 10QH, BIEU_01QH, Chu chyuen 04QH the ACB mui, dien tich dat  quy hoach tung nam , DT 11 xa phuong nam 2020, Du An Nguon thu tu dat ss, quyet dinh phe duyet KH tung phuong xa, so sanh dat 2005-2007-2010-2020 thi xa, tong hop dien tich dat 6 xa sat nhap,

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT