Thông tin Đảng bộ Sở
Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (19/07/2022)

Sáng 16/6, tại Hội trường tầng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, Chi bộ Thanh tra Sở đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đại diện cho 17 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở và 06/06 đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở được Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp; bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng cũng như lối sống, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ Đảng viên; chủ động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ gìn và phát huy được tính tiên phong gương mẫu, lập trường tư tưởng vững vàng, không bi quan chán nản trước khó khăn, luôn đấu tranh với các quan điểm sai trái và âm mưu chống phá đường lối của Đảng, âm mưu diễn biến hoà bình. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù lực lượng mỏng, nhiều biến động, tính chất công việc khó khăn phức tạp nhưng Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành kế hoạch được duyệt; tìm tòi, đổi mới phương pháp cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao một các hiệu quả nhất. Đã phát huy được tinh thần đoàn kết, giữ vững và thực hiện nghiêm túc, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong Chi bộ.
Một số kết quả nổi bật chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua như: Tiếp nhận xử lý tổng số 534 đơn các loại. Tham mưu giải quyết 140 đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao. Hằng năm, tỉ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh đạt từ 90 - 97%. Đã thực hiện tổng số 34 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với tổng số 341 đơn vị, doanh nghiệp và 02 UBND cấp huyện, 06 UBND cấp xã; Thanh tra Sở ban hành theo thẩm quyền và tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 153 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với số tiền phạt 11,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm Thanh tra Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết khoảng 130 -160 vụ việc liên quan việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao và các nhiệm vụ phối hợp thực hiện với các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Sở.

Phần phát biểu tham luận của đảng viên trong chi bộ được ghi nhận là sôi nổi, sâu sắc, mang tính xây dựng cao; thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. 100% đảng viên trong chi bộ phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được nêu trong Báo cáo; góp ý, đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra. Trong đó tập trung các nội dung như thanh tra kiểm tra, xác minh đơn thư, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng lực lượng thanh tra...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Trọng Quang chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Thanh tra Sở đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác; khẳng định, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 được chuẩn bị khá toàn diện, đánh giá đúng tình hình hoạt động của Chi bộ. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025 Chi bộ Thanh tra Sở đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho rằng, thời gian tới Chi bộ cần nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Trong đó chú ý ngoài việc tập trung cho nhiệm vụ tham mưu giải quyết đơn thư khiếu tố, xử lý vi phạm hành chính cần tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể; trong sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề cả nội dung về chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Chánh Thanh tra Sở tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Ngọc Hà, Phó Chánh Thanh tra Sở được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Kết thúc đại hội, đồng chí Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của các đại biểu tham dự và đảng viên trong Chi bộ nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Tác giả: Chi bộ Thanh tra Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi


Theo dòng sự kiện:
 Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội điểm (19/07/22)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. (27/06/22)
 Công bố 10 sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020 (21/01/21)
 Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (30/10/20)
 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (20/03/20)
 Thông báo số: 5990/TB-STNMT ngày 07/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Chương trình làm việc với Thường trực Huyện ủy các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. (02/10/19)


Các tin khác:
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, Nghị quyết số 35 -NQ/TW, Chỉ thị 32 – CT/TW của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII). (19/08/19)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (21/02/19)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng (08/08/18)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 (26/01/16)
 Lễ công bố các quyết định chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị, đoàn thể của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. (26/02/14)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2013. (25/01/14)
 Tổng hợp số liệu đánh giá CL TCCSD, ĐV (04/12/13)
 Tiêu chí đánh giá CBLDQL( 3 loai) (04/12/13)
 Mẫu biểu hướng dẫn năm 2013 (04/12/13)
 Danh sách xếp lọai Chi bộ  (04/12/13)
 BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2013 (04/12/13)
 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý (04/12/13)
 Quyết đinh ban hành QC đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý (04/12/13)
 Hướng dẫn tổng kết  (04/12/13)
 Hướng dẫn kiểm điểm cán bộ, đảng viên (04/12/13)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT