Đất đai
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI (30/03/2018)

Thực hiện công văn số 596/UBND-NN ngày 21/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai thông tin các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai; Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1826/STNMT-TTr ngày 08/5/2015 về việc rà soát công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo phụ lục của công văn số 1826/STNMT-TTr ngày 08/5/2015 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: m2

TT

Tên tổ chức vi phạm sử dụng đất

Địa chỉ sử dụng đất có vi phạm

Thời điểm vi phạm

Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm

Diện tích đất vi phạm

Kiến nghị biện pháp xử lý

Kết quả xử lý vi phạm

Thời điểm xử lý

Hình thức mức độ

xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Huyện Yên Định

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Minh Quang

TT Quán Lào

2012

Chậm tiến độ DA

4981

Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện DA

2014

Đang xử lý

2

Xí nghiệp Tân Bình

TT Quán Lào

2008

Chậm tiến độ DA

347

Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện DA

2014

Đang

 xử lý

3

Công ty CP thực phẩm KS Phục Hưng

TT Quán Lào

2004

Chậm tiến độ DA

2744

Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện DA

2014

Đang

xử lý

 

Huyện Cẩm Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Tre Lạc Việt

Cẩm Tú

2012

Chậm tiến độ DA

40000

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang

 xử lý

2

Công ty TM DV Thiên Long

Cẩm Lương

2011

Chậm tiến độ DA

17300

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang

 xử lý

 

Huyện Quảng Xương

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CPTM Hải Hà

Quảng Tân

2007

Chậm tiến độ DA

30063

 

2013

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2

Doanh nghiệp Duy Hải

Quảng Phong

2008

Chậm tiến độ DA

4000

Thu hồi

2013

thu hồi giao cho Công ty Minh Nguyên

3

Công ty Dũng Khánh

Quảng Xương

2012

Chậm tiến độ DA

5338

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

 xử lý

4

Công ty Hà Thanh

Quảng Xương

2011

Chậm tiến độ DA

66002

Thu hồi

2013

Đang xử lý thu hồi

5

Công ty Toàn Tích Thiện

Quảng Xương

2012

Chậm tiến độ DA

60345

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

xử lý

           

Thị xã Sầm Sơn

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Xây dựng Sơn Trang

Phường Bắc Sơn

2012

Chậm tiến độ DA

4261.2

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện DA

2

C.ty CP CN TS Vinashin Nam Thanh

Phường Trung Sơn

2008

Chậm tiến độ DA

22087

Thu hồi

2013

Đã thu hồi

3

C.ty CP CB Thủy sản

Phường Trường Sơn

2008

Chậm tiến độ DA

3023

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện DA

4

Công ty TNHH Hưng Phong

Phường Bắc Sơn

2011

Chậm tiến độ DA

9484

Thu hồi

2013

Đang

xử lý

5

Công ty CP Tiến Thắng

xã Quảng Cư

2010

Chậm tiến độ DA

5000

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

xử lý

6

Công ty CPXD và DVKT Thành Minh

xã Quảng Cư

2010

Chậm tiến độ DA

5000

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

 xử lý

7

Công ty CPĐT xây dựng Vũ Phong

Phường Trung Sơn

2010

Chậm tiến độ DA

3825

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

 xử lý

8

Ngân hàng CT Việt Nam

Phường Bắc Sơn

2010

Chậm tiến độ DA

7603

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện DA

9

Công ty TNHH Hoàng Sơn

xã Quảng Cư

2010

Chậm tiến độ DA

3000

Thu hồi

2013

Đã thu hồi

 

Thành phố Thanh Hoá

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Thuận An

Quảng Hưng

2011

Chậm tiến độ DA

480

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện DA

2

Cty CP đường Nông Cống

Quảng Thịnh

2010

Chậm tiến độ DA

12000

Thu hồi

2014

Đang thực hiện

3

Công ty CP Xe khách Thanh Hoá

Đông Hương

2014

Chậm tiến độ DA

4389

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện

4

Công ty CP ôtô Trường Hải

Trường Thi

2008

Chậm tiến độ DA

3767

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang thực hiện

5

Công ty TNHH Đức Lợi

Đông Hải

2009

Chậm tiến độ DA

2584

Thu hồi

2012

Đã thu hồi

6

Công ty CP TM vụ DV Biển Đợi

Đông Hương

2010

Chậm tiến độ DA

5000

Thu hồi

2012

Đã thu hồi giao Công ty Thành Trung. Yêu cầu tiếp tục thực hiện DA

7

Công ty CP Sinh viên

Quảng Thành

2009

Chậm tiến độ DA

75929

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2012

Đang

 xử lý

8

Công ty Chế biến lâm sản & XNK Thành Công

Quảng Thành

2008

Chậm tiến độ DA

13050

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

 xử lý

9

Công ty CP Xi măng Công Thanh

Đông Hương

2008

Chậm tiến độ DA

5000

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

 xử lý

10

Công ty CP Thảo Trung

Quảng Hưng

2003

Chậm tiến độ DA

5944

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang

xử lý

11

Công ty CP Trường Thi

Trường Thi

2006

Chậm tiến độ DA

3687

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang xử lý

12

Công ty TNHH Dũng Dương

Đông Hải

2010

Chậm tiến độ DA

298

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang xử lý

13

Công ty Thanh Trung

Đông Hải

2008

Chậm tiến độ DA

2473

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

14

Công ty CPSXVL XD Cẩm Trướng

Đông Hương

2010

Chậm tiến độ DA

7976

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

15

Công ty CP BITEXCO

Đông Hương

2010

Chậm tiến độ DA

31265

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

16

Công ty CP Phú Thái Thanh Hoá

Đông Hương

2010

Chậm tiến độ DA

37035

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

17

Công ty CPĐT xây dựng Hoàng Ân

Phường Lam Sơn

2010

Chậm tiến độ DA

3491

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

18

Công ty Tiến Tài

Phường Trường Thi

2010

Chậm tiến độ DA

1880

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

19

Công ty XD và TM Minh Dũng

Quảng Thịnh

2008

Chậm tiến độ DA

9894

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2014

Đang xử lý

20

Công ty CPSXVL xây dựng Tự Lực

TP Thanh Hoá

2010

Chậm tiến độ DA

2981

Thu hồi

2014

Đã thu hồi, hiện tiếp tục cho Công ty thực hiện tiếp DA

21

Công ty Minh Tuyết

Quảng Thinh

2010

Chậm tiến độ DA

3804

Yêu cầu triển khai thực hiện DA

2013

Đang xử lý

(Theo Cổng thông tin điện tỉnh Thanh Hóa)

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh (26/04/10)
 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020  (16/04/10)
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010) (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT