Huyện Quảng Xương
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến 2010 và định hướng đến 2020 (01/03/2010)

Quảng Xương đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2002 - 2010, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1077/QĐ-UB ngày 07/4/2004. Những năm qua, quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, khai thác có hiệu quả quỹ đất đai hiện có trên địa bàn huyện. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất đai huyện Quảng Xương được lập trước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Xương thời kỳ 2006- 2015, định hướng đến 2020 nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và Luật Đất đai năm 2003 quy định

Những yếu tố tác động từ bên ngoài như xu thế hội nhập kinh tế, tác động của phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh sẽ chịu tác động mạnh, trực tiếp và có cơ hội phối hợp phát triển với các khu công nghiệp. Trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 18/6/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVI có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế mang tính đột phá. Do một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển xuất hiện chưa  được đề cập đến, đã  làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất. Để phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế xã - hội huyện Quảng Xương cần  tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009-2010.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Quyết định Số: 4743 /QĐ-UBND; Hệ thống biểu

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT