Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất ván tre OSB Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất ván tre OSB Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bình Sơn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung ".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bình Sơn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại Lô CN01, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại Lô CN01, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất gia công nguyên phụ liệu ngành giầy tại Lô CN4-02, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất gia công nguyên phụ liệu ngành giầy tại Lô CN4-02, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất gia công giầy dép xuất khẩu tại Lô CN4-01, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất gia công giầy dép xuất khẩu tại Lô CN4-01, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa". 


 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Trau, thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, GPMB dự án Khu dân cư mới bên sông Cầu Chày, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư và tạo nguồn đối ứng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2)".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cụm Công nghiệp Liên Hoa, xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đông Cương tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Làng Du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định, tinh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 177 đoạn Sông Mã thuộc xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dân cư, tái định cư khu Minh Hòa, Thị Trấn Hậu Lộc".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT