Thông tin QH sử dụng đất
Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân bổ đất đai tỉnh thời kỳ 1997 -2010. (19/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn trong khi các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Thanh Hóa đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 1997 - 2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 24/12/1999. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hoá  là cơ sở để UBND cấp huyện, xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất  đầu tư có hiệu quả. Song việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh ta từ những năm giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi và Luật Đất đai năm 2003 quy định; một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển mới xuất hiện chưa được đề cập đến…đã làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất.  Do đó điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là công việc cần thiết phải tiến hành.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Hệ thống biểu.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT