Tin tức & sự kiện
Công văn số: 8781/STNMT-VP Ngày 22/9/2023 Triển khai, thực hiện Công điện số 796/CĐTTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. (25/09/2023)

Triển khai, thực hiện Công điện số 796/CĐTTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công văn số: 8781/STNMT-VP Tại đây

Công điện số 796/CĐTTg

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Nghị định số: 56/2023/NĐ-CP ngày 24/5/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. (13/09/23)
 Công văn số: 12426/UBND-CNTT Ngày 24/8/2023 Triển khai Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ (07/09/23)
 Công văn số: 7951/STNMT-VP Ngày 28/8/2023 Triển khai Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh (30/08/23)
 Công văn số: 8019/STNMT-VP Ngày 30/8/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (30/08/23)
 Công văn số: 7763/STNMT-VP Ngày 23/8/2023 tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (23/08/23)
 Công văn số: 7762/STNMT-VP Ngày 23/8/2023 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư (23/08/23)
 Công văn số: 7605/STNMT-TCKH Ngày 18/8/2023 triển khai Nghị quyết số 91/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (23/08/23)
 Công văn số: 7441/STNMT-VP Ngày 15/8/2023 Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (17/08/23)
 Công văn số: 7490/STNMT-VP Ngày 16/8/2023 Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh (17/08/23)
 Công văn số: 6775/STNMT-VP Ngày 27/7/2023 triển khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ (01/08/23)
 Thông tư số: 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. (24/07/23)
 Công văn số: 6442/STNMT-VP Ngày 18/7/2023 Tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023 (19/07/23)
 Công văn số: 6221/STNMT-VP Ngày 11/7/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh (14/07/23)
 Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (14/07/23)
 Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao Công nghệ (14/07/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT